Jobmonitor. Search results for Košice - Dargovských Hrdinov

1553 Jobs found

Used filters:
 • Košice - Dargovských Hrdinovx
Displaying 1-50 of 1553 results.
 • Company Munet group, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Príprava jedál - práca s grilom, fritézou a konvektomatom, upratovanie kuchyne a dodriavanie istoty....

 • Company Dusan Cambal-PRESTIGE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Hadáme zruného údrbára, pomocného pracovníka okolo priestorov kancelárie a firmy . S nástupom ihnne. Práca na TPP. Ponúkaný plat je 800eur....

 • Company Rysy Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  PREDAJ OUTDOOR, HOROLEZECKEJ, CAMPING, SKIALP VÝSTROJE, KOMUNIKÁCIA S DODAVATEMI A ZAKAZNÍKMI....

 • Company DOMENA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Poskytovanie masérskych sluieb, starostlivos o Wellness, proklientsky prístup....

 • Company Miroslav Strachan in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  V letnom období kontrola zvierat v oplotkoch, v zimnom období kmenie kmnym vozom, práce súvisiace s ošetrovaním HD, telenie. Práce pri výrobe krmovín pre HD - nutnos vodiský preukaz B, T...

 • Company Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  mechanizované práce s traktorom v rastlinnej výrobe, runé práce v rastlinnej výrobe a vo vinici...

 • Company J&C Personal Agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  - kombinácia samostatnej a tímovej práce - práca pri vstrekovacom lise - práca na montái - kontrola finálneho výrobku - dodriavanie BOZP pravidiel...

 • Company JM Euro s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Šitie poahov na prepravné vozíky....

 • Company Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  vodi kamionu v rámci SK...

 • Company Pekáreň Drahovce s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Rozvoz pekárenských výrobkov....

 • Company AUTODIELYSHOP s. r. o in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Prijmem vodia / vodiku na taxi v Prievidzi / okolie. Pre blišie info: 0948100600 Mail: Apply Now...

 • Company STAVOKOV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Obsluha eriavu znaky Tatra 16t, 20t, 28t, manipulácia s hutným materiálom, nakladanie a vykladanie áut....

 • Company METRANS /Danubia/, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  - Zabezpeuje prekládku kontajnerov medzi ahami, eriavmi a depom. - Hlási kadú poruchu eriava pracovníkovi údrby. - Manipulané práce....

 • Company P.Z.M., s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 10.08.2018

  elektromontáne práce v oblasti silnoprúd a slaboprúd...

 • Company linea - D s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  nakládka, vykládka, prevoz patentovaného tovaru...

 • Company VITAL JOB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Do nášho tímu hadáme šikovné eny a muov na pozície operátor/ka výroby, skladník s VZV, materiálový zásobova, zámoník, ková - doprava do/z práce zabezpeená - ubytovanie zabezpeené - monos záloh 2krát do týda - platové podmienky od 4€ + netto (záleí od praxe a pozície)...

 • Company OPTIMA a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 10.08.2018

  Kvalitatívna a kvantitatívna prebierka tovaru, skladových zásob, uloenie do regálov, vedenie evidencie a vybavovanie reklamácií, balenie a expedícia tovaru pre jednotlivých odberateov, vykládka a nakládka tovaru, upratovanie skladu, práca na vysokozdvinom vozíku...

 • Company SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  • vedenie kompletnej administratívnej agendy marketingového oddelenia • vystavovanie objednávok a iadaniek, sledovanie fakturácií, evidencia • vystavovanie odovzdávacích protokolov na vstupenky a poukazy, evidencia • vystavovanie darekových poukazov, evidencia • príprava štartovacích balíkov, cien na podujatia a pre výhercov • evidencia POS materiálov • evidencia reklamných bannerov partnerov, príprava fotodokumentácie • príprava VIP zoznamov, rozosielanie pozvánok • vylep plagátov a letákov v areáli okruhu • vyhadávanie dodávateov, vyhodnocovanie cenových ponúk dodávateov • spolupráca pri organizovaní firemných a svetových motoristických podujatí • úas na poradách a tvorba zápisu, následne rozosielanie • zakladanie zmlúv, evidencia • monitoring médií a report clippingov, evidencia • evide...

 • Company METRANS /Danubia/, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  1. Zadáva príchod, resp. odchod všetkých kontajnerov do informaného systému 2. Odovzdáva / odoberá / kontroluje od vodiov doklady, ktoré sprevádzajú kontajner 3. Komunikuje s vodimi nákladných vozidiel 4. Vydáva doklady a plomby vodiom 5. Zapisuje do informaného systému pohyby a polohy prázdnych kontajnerov ktoré mu nahlasujú rádiostanicou vodii kontajnerového prekladaa...

 • Company RR EUROPE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Útovné práce, vedenie útovných kníh, inventarizácia útov, spracovanie priznaní pre Finannú správu, administratívne práce....

 • Company M & V SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Predaj náradia, technické poradenstvo v oblasti strojárskej výroby, hadanie nových odberateov....

 • Company M & V SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Predaj náradia, technické poradenstvo v oblasti strojárskej výroby, hadanie nových odberateov....

 • Company M & V SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Marketing, technické poradenstvo, vypracovanie ponúk, jednanie so zákazníkmi, inventúra tovaru, preceovanie tovaru, práca s PC - obchod, skladové hospodárstvo, e-shop....

 • Company Centrum Slniečko, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 10.08.2018

  poradenstvo, krízová intervencia, vyhadávacia innos, terénna práca, krízová pomoc prostredníctvom telekomunikaných technológií, výkon potrebnej administrácie, príprava správ - v Poradni a v Bezpenom enskom dome...

 • Company DONGWON SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  - reportovanie na mesanej báze materskej splonosti - vykonávanie a evidencia interných auditov kvality - riadenie a uplatovanie systému preventívnych a nápravných opatrení, vypracovanie plánov opatrení - aktívne podieanie sa na neustálom zlepšovaní v oblasti kvality...

 • Company A.S.E.S. networks, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  starostlivos o zákazníkov telefonicky a aj písomne...

 • Company Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  výchovná innos na školskom internáte...

 • Company Detský domov Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 10.08.2018

  Starostlivos o deti a mladých dospelých s nariadenou ústavnou starostlivosou v samostatnej skupine, výchova, pomoc pri príprave na vyuovanie, záujmová innos, rekreaná innos at....

 • Company T.O.P. MEDICAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  Lekár na ambulancii všeobecného lekára....

 • Company Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  uiteka so špeciálnou pedagogikou pre mentálne postihnutých...

 • Company Centrum Slniečko, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 10.08.2018

  poradenstvo, krízová intervencia, vyhadávacia innos, terénna práca, krízová pomoc prostredníctvom telekomunikaných technológií, výkon potrebnej administrácie, príprava správ - v Poradni a v Bezpenom enskom dome...

 • Company P.Z.M., s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 10.08.2018

  práca súvisiaca s realizáciou zákazky...

 • Company NOVA INTERIER spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  výroba a montá nábytku...

 • Company ATALIAN SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 14.08.2018

  - upratovanie kancelárskych priestorov v noci - práca na trvalý pracovný pomer...

 • Company MARVELIS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Správa a evidencia štatistík spolonosti. Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná innos. Riešenie otázok súvisiacich s útovníctvom. Vedenie pokladne. Príprava ekonomických reportov, výkazov a analýz. Výpomoc na predajni s predajom....

 • Company EURO - K s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 10.08.2018

  Obsluha recyklanej linky...

 • Company Compass Group Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Pre našu prevádzku hadáme šikovných kandidátov na pozíciu Kuchár/kuchárka Vašou náplou práce bude: - príprava jedál poda stanoveného jedálneho lístka - servírovanie jedál - zodpovednos za kvalitu jedál - dodriavanie zásad HACCP a hygienických štandardov...

 • Company VALACH - Franko, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Rozvoz jedál a pizze koneným zakazníkom, práca s finannou hotovosou, komunikácia so zákazníkmi. Pozn.: znalos cudzích jazykov výhodou...

 • Company PROFI CATERING s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Samostatný ašník, ašníka....

 • Company PROFI CATERING s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Pomocný kuchár ako aj samostatný kuchár, pizziar....

 • Company FAST PLUS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  - predaj elektrospotrebiov na predajni PLANEO ELEKTRO v iline Mirage - práca s pokladou - splátkový predaj - manipulácia s tovarom - udriavanie poriadku na predajni...

 • Company Lamino s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Príjem a výdaj tovaru, predaj cez fiškálny modul, práca v skladovom programe Money, predaj cez e-shop, vystavovanie predajných faktúr,...

 • Company Ján Špirec J+Z Špirec in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  obsluha, zo zaiatku len vynášanie objednávok, apovanie, udriavanie poriadku v reštaurácii a bare,......

 • Company LASTIK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  preberanie a vydávanie zákaziek, práca s pokladou, istenie, ehlenie, balenie jednotlivých zákaziek poda predpísaných technológií, výkon práce ilina, Veká Okruná 59A - AUPARK...

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Obsluha zákazníkov v štvorhviezdikovom hoteli, podávanie informácií o ponúkaných jedlách, starostlivos o klientov, útovanie cien poda platných cenníkov cez registranú pokladu s vydaním dokladu, kontrola stavu zásob, hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru....

 • Company TEO racing s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  príjmací technik, komunikácia s klientami, administraíva...

 • Company Letisko M.R.Stefanika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  • Vedenie samostatnej odbornej práce pri odbavovaní cestujúcich, batoín a tovaru • Vykonávanie výpotov rozloenia nákladu a vyváenia lietadiel vo vybavovacom systéme alebo manuálne • Vyhotovenie, kontrola a kompletizácia dokumentov týkajúcich sa odbavenia a vyváenia lietadiel • Spracovanie dokumentov prilietajúcich aj odlietajúcich liniek • Posielanie, prijímanie, spracovanie a archivácia leteckých prevádzkových správ prostredníctvom komunikaného systému • Vkladanie údajov o pote prepravených cestujúcich a tovaru do letiskového systému • Spolupráca so zástupcami leteckých spoloností...

 • Company WANDA SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Nakladanie podošiev, balenie...

 • Company Milan Gažo-MILO REAL in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  pracovná innos murára na stavbe a práca s ukrajinskými stavebnými metodami kreatívne stierky a materiálmi...

 • Company Pekáreň Delika, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  09.08.2018 Updated on: 13.08.2018

  Príprava ciest, obsluha pek. zariadení....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Košice - Dargovských Hrdinov Edit filters