Jobmonitor. Search results for Košice - Dargovských Hrdinov

4264 Jobs found

Used filters:
 • Košice - Dargovských Hrdinovx
Displaying 1-50 of 4264 results.
 • Company Bc. Štefánia Dobozová in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020

  Práva v kuchyni v bufete a s tým spojený predajPoadované hygienické minimum...

 • Company Autotex s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  šitie automobilových komponentov...

 • Company R.A.J. plus, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Výchovno-vzdelálacia innos detí v predškolskom zariadení. Miesto vhodné pre uchádzaov o zamestnanie do 29 rokov evidovaných min. 1 mesiac na ÚP. Podmienkou je min. stredoškolské vzdelanie v odbore pedagogika.   ...

 • Company Základná škola, Limbová 30, Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  výchovno-vzdelávací proces v ZŠ...

 • Company Adam Lukáčik in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  - práca s poítaom- vytváranie parametrických filtrov- úprava produktov na stránke- reagovanie na recenzie- predajVýhody:- práca z domu - flexibilný pracovný as- mladý kolektív- mnostvo benefitovPodmienky:Uchádza, ktorý spa podmienky projektu zosúladenie rodinného a pracovného ivota.- osoba, ktorá je evidovaná 3 mesiace na úrade práce- osoba, ktorá má diea do 6 rokov je nutné spa obe podmienky súasne ...

 • Company Adam Lukáčik in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  - práca s poítaom- vytváranie parametrických filtrov- úprava produktov na stránke- reagovanie na recenzie- predajVýhody:- flexibilný pracovný as- mladý kolektív- mnostvo benefitovPodmienky:Uchádza, ktorý spa podmienky projektu mentorovaného zapracovania a praxe- osoba, ktorá je evidovaná 1 mesiac na úrade práce - osoba do 29 rokov je nutné spa obe podmienky súasne ...

 • Company Rečník Ján in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  pomocné práce v kuchyni pri umývaní nádob, obsluha hostí - Miesto je vytvorené v zmysle NP Praxou k zamestnaniu 2 - vhodné len pre UoZ vo veku do 29 rokov s dobou evidencie nad 1 mesiac + NEET , alebo v zmysle NP Cersta na trh práce 3 - doba evidencie nad 12 mesiacov Výhody:bez výhod...

 • Company Aluwing, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Dovoz  materiálu, odvoz  výrobkov....

 • Company Wittur s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  -upinanie nastrojov a naradia na opracovanie dielca-citanie a upravovanie programov-prenos programu do CNC stroja-nastavenie CNC stroja upnutim obrobku a pozadovaneho naradia-obsluha CNC stroja,pravidelne cistenie a udrzba stroja podla navodu na pouzivanie stroja-vykonáva prácu poda pokynov nadriadeného-výroba výrobkov v poadovanej kvalite, poda pracovných inštrukciíVýhody:Základná mzda 700 € brutto 90 € prémie v závislosti od dosiahnutia cieov a od dochádzky zamestnanca Vernostný príplatok 50 € brutto po odpracovaní 1 roku, 65 € brutto po odpracovaní 3 rokov a 80 € brutto po odpracovaní 6 rokov2 dni dovolenky nad rámec Zákonníka prácePríplatky nad rámec Zákonníka práceLetná a Vianoná prémiaOdmeny pri ivotných jubileáchStravovanie v jedálni za 1,20 € jedlo zamestnanec...

 • Company DREVICOM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  brúsenie,ostrenie gátrových a kotúových píl a noov...

 • Company Fukasz Igor in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ašník - ašníkaobsluha zákazníkovVýhody:stravovanie...

 • Company Agro Insemas, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Záujemcovia sa môu dostavi osobne na adresu prevádzky: Trebeovce farma, denne v ase od 7.00 do 8.00hod. - za pánom Murínom.Pracovná doba je od 4.00 h. do 8.00 hod. a od 14.30 h. do 18.00hod. - delené zmeny.Výhody:bez výhod...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti,- práca v nepretritej prevádzke.Výhody:- náborový príspevok vo výške 1 000,- € - stabilizaný príspevok po odpracovaní 5 rokov v UNM- asový postup v zmysle Kolektívnej zmluvy UNM- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení - ubytovania za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu s finannou podporou UNM- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company BELOTRANS BV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vodi MKD Preprava a dodávanie tovaru poda vopred dohodnutých podmienok v rámci tuzemska a do zahraniia v rámci EUVýberové konanie sa uskutoní da 6.8.2019 o 9.00 hod. na adrese Mlynská ul. . 10, FiakovoVýhody:sluobný telefón, práca v dynamickej spolonosti, stabilné zamestnanie...

 • Company KOVOAMB, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Recepný/náobsluha recepného pultu, vydávanie permanentiek vo fitness centre...

 • Company Penzión Schweintaal, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Výhody:ubytovanie...

 • Company ADAMPOL SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  * presun vozidiel v areáli* kontrola vozidiel poda stanovených špecifikácií* vkladanie a lepenie materiálu do vozidiel* istenie vozidielVýhody:- mesaný bonus dochádzkový a poziný - štvrroný dochádzkový bonus- polroný bonus letný, zimný - roný bonus- stravné lístky - podniková doprava do z miesta výkonu práce firma hradí 70percent nákladov - príplatok za poobednú a nonú zmenu- ostatné príplatky vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy- zaškolenie- DLHODOBÁ a STABILNÁ práca...

 • Company SLOVMAG a.s. Lubeník in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  samostatná fyzicky nároná práca s iastoným zmyslovým vypätímmzda od 600 do 1100 eurVýhody:ubytovanie, bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov, finanné benefity, dni plateného vona nad rámec Zákonníka práce, príspevok pri narodení dieaa a alšie...

 • Company VODRÁŽKA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vkladanie plechu do stroja a následné vyberanie hotového výrobku....

 • Company Vladimír Marguš OMEGA in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Predaj textilných výrobkov a doplnkov, komunikácia so zákazníkmi, práca s pokladou a terminálom....

 • Company Letecké opravovne Trenčín , a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Bené opravy vodovodných a kanalizaných rozvodov, preventívna údrba na rozvode vody v areáli spolonosti, opravy ohrievaov teplej vody v rozsahu vodárenských prác, odstrauje poruchy na vykurovacích telesách ÚK, zúastuje sa preberacieho konania pri nových zariadeniach a objektoch, upresuje poiadavky na materiál na opravu a preberá ho zo skladu.Výhody:-Práca v stabilnej tradinej spolonosti-Mesané osobné ohodnotenie-Mimoriadne odmeny, cieové odmeny-Dochádzková prémia-Rekreaný príspevok-Odmena pri zisku spolonosti-Pracovný as 7,5 hodiny-Príspevok na III. pilier-Príspevky pri pracovných výroiach-Bohatý sociálny program...

 • Company Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  denná sestra...

 • Company FOOD FARM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Mechanizované práce s traktorom v rastlinnej a ivoíšnej výrobe, runé práce v rastlinnej a ivoíšnej výrobe.Výhody:monos pracova v podmienkach stabilnej spolonosti, primerané platobné podmienky, zabezpeíme ubytovanie...

 • Company FOOD FARM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - Pravidelné sledovanie dojníc pred pôrodom, - zabezpeenie správneho pôrodu a ošetrenie teaa,- správne vháanie dojníc na dojenie,- vasné hlásenie ruje zvierat.Výhody:- práca v stabilnej spolonosti,- zamestnanecké benefity...

 • Company Anna Maria Galica-Lančarič - GLAMOUR in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Práca kaderníka.Výhody:Zabezpeujem všetky stáe, školenia, rôzne benefity....

 • Company REVOL TT Consulting s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - Základná zloka mzdy (brutto) od 5,00 eur/ hod. a alšie odmeny + 10% flexibilná zloka, kadý uchádza sa posudzuje individuálne na základe pracovných skúseností a zruností, - samostatná práca poda technologického postupu a výkresovej dokumentácie,- práca na klasických sústruhoch (SU100, TOS SUI 50, TOS SUI 32/750),- obrábanie rôznych materiálov,- návrh a príprava technologických postupov obrábania,- stanovenie rezných podmienok na nástroje,- kontrola, meranie výrobkov,- spolupráca s vedúcimi výrobných oddelení a konštrukným oddelením,- kusová výroba....

 • Company REVOL TT Consulting s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - spájanie kovových astí pomocou rôznych druhov zváracej techniky, ítanie výkresovej dokumentácie, príprava na zváranie, konená úprava zvarov- zváranie oceových konštrukcií, plechových dielov, kompletizácia zostáv poda výkresovej dokumentácie, zámonícke práce- kusová – malosériová výrobaVýhody:- Základná zloka mzdy brutto od 6,00 eur hod. a alšie odmeny 10percent flexibilná zloka, kadý uchádza sa posudzuje individuálne na základe pracovných skúseností a zruností. - stabilné pracovné miesto, istota zamestnania v prosperujúcej spolonosti- zabezpeené stravovanie v areáli spolonosti - zabezpeené ubytovanie v areáli spolonosti- príplatky za prácu nadas- dobré pracovné prostredie- dobré sociálne prostredie organizovanie firemných a športových podujatí - ochranné a pracovné prostriedky a le...

 • Company Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  prevádzkový montér vodovodov, oprava a údrba verejných vodovodov a kanalizácii v meste Šurany- zabezpeovanie dennej prevádzky vodovodnej siete- kontrola potrubných rozvodov a zariadení...

 • Company SLOV-DEPO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Výhody:telefón...

 • Company Schavemaker Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vodi medzinárodnej kamiónovej dopravy v krajinách EÚ.Výhody:- diety 50 € de- pravidelné školenia vodiov...

 • Company Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  zodpovednos za správny chod stroja poas výroby, údrba a nastavenie strojov, zodpovednos za nastavenie nových výrobných liniek a robotov...Výhody:preplácané nadasy, dochádzkový bonus, príspevok na stravné, sprostredkovanie ubytovania, autobusová doprava do zamestnania...

 • Company AKU - TRANS spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Práca v elektronickom informanom systéme (evidencia údajov, tvorba trás pre vodiov).Komunikácia s dodávatemi (príjem a potvrdzovanie objednávok, aktívne tvorenie objednávok).Evidencia údajov v systéme.Príprava podkladov k trasám vodiov....

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Kontrolná innos pri príprave, zvarovaní a výdaji jedál.Výhody:Mzda zaína sumou 742 Euro za mesiac. alší platový postup priznaním osobného príplatku po skúšobnej dobe, monos jeho alšieho zvyšovania a výhody z pracovného pomeru zamestnanca zboru budú prípadnému uchádzaovi vysvetlené na pohovore.Ilustraný výpoet mzdy po jednom roku trvania prac. pomeru: 900 a 1000 Euro brutto....

 • Company Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  oprava a údrba nástrojov, frézovanie nových astí do nástroja, brúsenie povrchu nástroja, modifikácia nástrojov, evidencia nástrojov...Výhody:preplácané nadasy, dochádzkový bonus, príspevok na stravné, sprostredkovanie ubytovania, autobusová doprava do zamestnania...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jaguar Land Rover je centrom automobilového priemyslu vo Vekej Británii, ktorého cieom je prinies technické inovácie a pouíva moderné výrobné techniky na výrobu najiadanejších luxusných vozidiel na svete. Ak máte odhodlanie, ambície a ste tímovým hráom, toto je pracovná pozícia pre Vás v novom výrobnom závode JLR v Nitre na jednej z prevádzok: karosáre, lakova, montá. Bude od Vás oakávaná práca poda najvyšších štandardov a vytváranie výrobkov vynikajúcej kvality. Budete pracova na pohyblivej linke v rýchlom a náronom výrobnom prostredí. Budete musie preukáza schopnos vykonáva opakované úlohy dôsledne, by dochvíny a spoahlivý a ukáza vysokú úrove pozornosti na detail. Vyaduje sa schopnos sledova písomné a slovné pokyny. Práca na plný úväzok, s poiadavkou na flexibilitu a ochotu pracova na ...

 • Company Syráreň Havran, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - vykonávanie vstupnej, medzioperanej a výstupnej kontroly- kontrola organoleptických vlastností- fyzikálno-chemická a mikrobiologická kontrola výrobkov- vyhodnocovanie a evidencia výsledkov meraníVýhody:Mesaný plat: 700 - 1000 €príplatky za poobednú zmenu, víkendy, sviatky,po zapracovaní: základná mzda 4,13 hod. 14 percent prémie 30 € dochádzkový bonus- práca v stabilnej spolonosti- odborné zaškolenie- výhodná zamestnanecká zava na naše výrobky...

 • Company DLP, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Doprava, preprava tovaru Slovensko, echy, Maarsko.Výhody:Mobilný telefón. Dôchodkové pripoistenie....

 • Company Automotive solutions SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Do spolonosti vyrábajúcej filtre do automobilov (klimatizané, palubné, olejové...) obsadzujeme pozíciu OPERÁTOR-MONTÁNIK. Práca je vhodnejšia pre eny. Práca je na 3 zmeny (týde ranná, týde poobedná, týde noná). Hlavnou náplou práce je:- výroba a opracovanie filtrov do áut - kontrola vyrobených kusovVýhody:- práca v stabilnej firme- monos pracova na TPP alebo ivnos- rôzne motivané bonusy- zabezpeená doprava ZDARMA z okolia Ponúkaná hodinová mzda od 4-5,50 eur v istom v závislosti od predošlej praxe dochádzkový a výkonnostný bonus príspevok na stravu...

 • Company Automotive solutions SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Do spolonosti vyrábajúcej rozvodové skrine prijmeme zváraa CO2 (staí ZM1) so znalosou výkresovej dokumentácie. Práca na 2 zmeny (týde ranná a týde poobedná).Výhody: sadzba od 5,50€ v istom príspevok na dopravu ubytovanie ZDARMA monos záloh stabilné zamestnanie...

 • Company Automotive solutions SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - montá komponentov- obsluha strojov a zariadení- dodriavanie výrobných postupov a inštrukcií- vizuálna kontrola vyrábaných komponentovVýhody:- práca v stabilnej a silnej medzinárodnej strojárskej spolonosti- perspektíva dlhodobého zamestnania- monos odborného a kariérneho rastu- monos rôznych pracovných pozícií- monos pracova na ivnos - mzda od 4,50€ v istom- dochádzkový bonus- bonus za nonú...

 • Company Hessel Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - Zodpovednos za plánovanie asti výrobného procesu v súlade so zákazníckymi poiadavkami,- komunikácia so zákazníkom v anglickom jazyku / nemeckom jazyku,- kadodenná komunikácia s výrobou na zverenom výrobnom úseku,- sledovanie stavu objednávok poas celého procesu výroby,- vystavovanie dokumentov potrebných na vývoz hotových výrobkov,- koordinácia expedície, spolupráca so skladom, - vypracovávanie analýz výrobných nákladov,- vypracovávanie KPI....

 • Company MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  -Fyzicky preberá tovar dodaný do skladu, kontroluje dodacie listy a alšie sprievodné dokumenty-oznauje tovar pri prevzatí, ukladá a skladuje tovar.-Pripravuje suroviny do výroby -vykonáva výdaj/príjem surovín a obalových materiálov do výroby alebo z výroby-Udriava skladové priestory v predpísaných podmienkach. -Zodpovedá za správu materiálu, spolupracuje na inventúrach tovaru v sklade, kontroluje záruné lehoty skladových zásob.-Vedie záznamy na tlaivách vypracovaných v HACCP-Dodriava zásady vysledovatenosti surovín-Aktualizuje údaje o zásobách, eviduje pohyb zásob -Vytvára iarové kódy pre jednotlivé materiály-Pouívanie systému iarových kódovVýhody:- Benefity prislúchajúce pracovnej pozícii- Práca v prosperujúcej spolonosti- Práca v dynamickom prostredí...

 • Company Jozef Kuriš in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  výkopové práce na cestách, pomocné betonárske a asfaltérske práce, kladenie zamkovej dlaby...

 • Company "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti v zariadení sociálnych sluieb....

 • Company Dodo Transport s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  preprava tovaru na trase Slovensko/Nemecko a spä...

 • Company MOLITAS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  - práca vo výrobnej prevádzke na výrobu dielov z polyuretánovej peny - balenie, lepenie, expedície .... - kusová výroba s dôrazom na manuálnu zrunos a dodriavanie noriem kvality,- schopnos pracova v stoji,- práca v kolektíve so spolone plnenými normami, ale individuálnou zodpovednosou za kvalitu a mnostvo vyrobených dielovVýhody:- Stabilná práca na pracovnú zmluvu s pravidelným príjmom a v príjemnom pracovnom prostredí,- príspevok na stravovanie,- koncoroné bonusy,...

 • Company MAKS-SK , s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Výroba ochranných sieti proti padajúcim kameom....

 • Company GASIVITY s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Murárske prace....

 • Company Základná škola s materskou školou Ivanovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Výchovno-vzdelávacia innos, ktorú vykonáva vychovávate školského klubu detí.Výhody:Výška mzdy sa odvíja od praxe a kvalifikácie....

 • Company Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Ponúkam prácu na pozíciu Office Manager v Moenku. Náplou práce je: administratívne práce (práca s PC , MS Word, MS Excell, Internet, útovanie dokladov v programe pohoda), práca s eshopom, , vybavovanie objednávok, komunikácia a oslovovanie zákazníkov, práca s balónmi a párty doplnkami, príprava a realizácia eventov. Svoje ivotopisy (v prípade Vášho súhlasu spolu s fotografiou) posielajte na ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Košice - Dargovských Hrdinov Edit filters