Jobmonitor. Search results for Košice - Dargovských Hrdinov

5804 Jobs found

Used filters:
 • Košice - Dargovských Hrdinovx
Displaying 1-50 of 5804 results.
 • Company EUROCOM & CO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Ochrana osôb a majetku, kontrola objektu prostredníctvom kamerového systému, vykonávanie súvislej kontrolnej, stránej a pochôdzkovej sluby....

 • Company MOTODUO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Servisovanie a oprava motorových vozidiel. Diagnostikovanie porúch na motorových vozidlách. Zodpovednos za dodriavanie stanovených technologických a procesných postupov. Spolupráca s prijímacími technikmi a inými mechanikmi. Vyuívanie dostupných diagnostických a meracích zariadení na o najrýchlejšie detekovanie a odstraovanie vzniknutých závad. Vykonávanie manuálnej údrby a servisu....

 • Company KUHO - MIX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Vodi medzináronej kamiónovej prepravy na štáty Rusko, Bielorusko, Kazachstan a CIS krajny. Nutnos víz....

 • Company KUHO - MIX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Vodi medzináronej kamiónovej prepravy na štáty Rusko, Bielorusko, Kazachstan a CIS krajny. Nutnos víz....

 • Company DENTALIS, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Práca v ambulancii: príprava ambulancie, asistencia pri kresle, objednávanie materiálov......

 • Company NRT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  realizácia stavebných prác poda potreby...

 • Company GIMAX Servis, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - manipulané práce vo výrobe,- príjem tovarov,- nakládka LKW...

 • Company v skratke HBz, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Zváranie konštrukcií poda výkresovej dokumentácie vyadujúcich kontrolu zvarov ultrazvukom a magnetickou skúškou ako sú asti výstuí, drviov a pod. z vysokopevného materiálu, oteruvzdorného materiálu a materiálu ktorý si vyaduje predohrev. Ustavovanie a zváranie nosených konštrukcií ako rámov, nosníkov, dopravníkov, kontajnerov, plošín a pod....

 • Company B-Best s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  ašník, obsluha v reštaurácii...

 • Company v skratke HBz, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Práca na strojnom zariadení WH 10 NC, WHN 13 CNC, FGS 40 CNC, HASS VF - 5B50....

 • Company v skratke HBz, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Práca na strojnom zariadení, fréza, obrábanie poda výkresovej dokumentácie....

 • Company v skratke HBz, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Práca na strojovej vtake CNC...

 • Company v skratke HBz, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Práce zámoníckeho charakteru, brúsenie, vtanie, montáne práce...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - Poskytova prvotriedne sluby zákazníkom- Doplova a vystavova tovar- Zaisova správne oznaenie tovaru cenovkou- Kontrolova záruné doby a dobu "vystavujte do"- Zaisova dostupnos a kvalitu tovaru- Zabezpeova správne uskladovanie tovaru...

 • Company KOVAL SYSTEMS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - obsluha a nastavenie CNC ohraovacieho lisu (ohýbaky) na tvárnenie plechu poda výkresovej dokumentácie, - ohraovacie lisy (TRUMPF), ohýbacie centrum Salvagnini P4,- evidencia vykonanej práce,- jednoduchá údrba stroja,- kontrola kvality výrobkov,- odstraovanie zistených chýb,- manipulácia s plechmi....

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - Zámonícke a zváraské práce.- Brúsenie, ohýbanie....

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - plánovanie postupnosti montáe oceových konštrukcií,- plánovanie montánych kapacít,- technický dozor na stavenisku, - vypracovávanie technických reportov o priebehu montánych prác (v AJ),- príprava, riadenie a koordinovanie projektov po celom svete!- zodpovednos za dodranie termínov, ceny a kvality vykonaných prác, normohodín diela,- zastupovanie spolonosti na kontrolných doch a pri rokovaniach s dodávatemi,- v prípade potreby priamy výkon montánych prác....

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - obsluha a programovanie CNC stroja- zoraovanie stroja- strojné obrábanie súiastok a astí strojov frézovaním a pod.- práca s technickou dokumentáciou- programovanie a znalos v jazyku heidenheim...

 • Company AVV JOBS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - Zameranie na výrobu gumových tesnení do áut, tesnení dverí, okien, kufra, motorového priestoru a iné gumové profily,- monos nadasov aj soboty....

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Obsluha  CNC stroja, zoraovanie stroja, strojné obrábanie súiastok a astí strojov frézovaním a pod., práca s technickou dokumentáciou....

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - príprava kompletných cenových ponúk- oceovanie prislúchajúcich materiálov, zvárania, tvárnenia a  mechanického opracovania- vystavovanie Zadávacích listov- predvýrobné spracovanie technickej dokumentácie- stanovenie podmienok vyrobitenosti  zákazky- vypracovanie celkovej  kalkulácie  výroby v lenení - materiál, technická príprava materiálu, zváranie, mechanické opracovanie, povrchová úprava, kooperácie...

 • Company PADY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Vedenie reštaurácie....

 • Company STAVEBNINY F.Š. MONT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  predaj tovaru, objednávanie tovaru, VZV, práca aj v sobotu do 12 hod....

 • Company Slavomír Sládek VELOSPRINT S in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  vyplietanie bicyklových kolies na poloautomate, montá bicyklov a pomocné práce, balenie a expedícia tovaruPráca nie je fyzicky nároná a  je vhodná aj pre ENU technického typu....

 • Company Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra s organizačnými zložkami ŠZŠI Červeňova 42, Nitra a Pr in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  kuchár...

 • Company Pannon - Work Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - výkon runých operácií pri obsluhe strojov- výroba výrobkov na základe pracovnej objednávky- kontrola kvality vyrobených dielov pouitím kalibrov alebo inýchmeradiel na základe technických podkladov- oznaovanie výrobkov a ich balenie...

 • Company PENAM SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - riadenie vozidla nad 3,5 tony / dodávky (poda vodi. oprávnenia)- naloenie a vykládka svojho auta- rozvoz potravinárskych výrobkov- vedenie záznamov o prevádzke vozidla- informatívne hrubá mesaná mzda 800 - 1000 €...

 • Company CEMIS, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  ULOENIE A FINÁLNA ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV POZOSTÁVAJÚCICH ZO ZMESI KAMENIVA OBALENÉHO ASFALTOM PRI REALIZÁCII DOPRAVNÝCH STAVIEB (CESTY, CHODNÍKY A INÉ SPEVNENÉ PLOCHY).Výhodou je vodiský preukaz typu C a preukazy na obsluhu stavebných strojov (valec, finišér, fréza, at)...

 • Company Ján Skovajsa - KLIMAT in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Hadáme šikovných pracovníkov a pracovníky na jednoduchú prácu do strojárskej spolonosti, ktorá sa zaoberá výrobou vzduchotechnického potrubia, jeho komponentov a opracovaním tenkých plechov.Ponúkame zaujímavú prácu v dobrom kolektíve, kde po zaškolení môete by súasou celého výrobného procesu v rozhraní od: ohýbania, strihania, tvarovania, zakrúkovnia, vysekávania, vypalovania na plazme a laserom, spájania produktov viacerými spôsobmi, kompletizácia výrobkov a po tmelenie.Kadý nový uchádza bude zaškolený na pracovisko, nauíme ho pracova s technickým výkresom a na strojoch, ktoré sa pouívajú vo výrobe.Základný nástupný plat: 4,5 € za hodinu brutto napr. pri 21 doch 756 €Ponúkané výhody:Dlhodobá perspektívna práca na TPP alebo ivnos.Stravné lístky.Preplácanie nadasov.Dodriavanie výplatného te...

 • Company Viera Mihoková in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - Predaj kvetov, kytíc, doplnkového tovaru a darekového sortimentu,- viazanie a aranovanie kvetov a kytíc na základe poiadavky klienta,- viazanie ivých, sušených a umelých kvetov,- navrhovanie a vytváranie kvetinovej výzdoby a aranmánov,- poskytovanie poradenstva v oblasti starostlivosti o ivé kvety, repkové kvety a darekového sortimentu....

 • Company Ing.Miroslav Lupták in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  práce spojené so spracovaním mlieka, syra,len pre loveka, ktorý má reálny záujem pracova, flexibilita, prísne dodriavanie hccp ( hygienických poiadaviek)...

 • Company EKOS - M.V., s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Administratívny pracovník v útovníctve inde neuvedenýAdministratívne práce, pomocné útovné práce, ovládanie fakturácie skladového hospodárstva, prípravné práce spracovávaných dokladov, pokladniné doklady...

 • Company P E Z A a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Kontrola odosielajúcich (dodacích) listov a dokladov, rutinné práce pri expedícii výrobkov a tovarov, zostavovanie sprievodnej dokumentácie a podkladov pre vybavovanie, fakturáciu a pre alšie úely, príjem a výdaj tovaru z vlastnej výroby aj od externých dodávateov cez expediný medzisklad. Práca od 06,00 do 18,00 a od 18,00 do 06,00....

 • Company Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Vykonáva odborné, lieebné, rehabilitané výkony na úseku lieebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie, vodolieby....

 • Company Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Sprevádzanie vlakov nákladnej dopravy, vykonávanie posunovacích prác v staniciach a na urených tratiach, zvesovanie a rozvesovanie vozov a úas na skúške brzdy, zabezpeovanie vozov proti ujdeniu. Dávanie a opakovanie návestí....

 • Company P E Z A a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Vedenie vozidla riadnym a bezpeným spôsobom, vedenie záznamov o prevádzke vozidla, údrba a bené opravy vozidla, nakládka a vykládka vozidla,  kontrola nakládky a vykládky vozidla, odovzdávanie sprievodných dokumentov, prípadne výber trieb a poplatkov....

 • Company Športcentrum Ekoma, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Chyná...

 • Company KUHO - MIX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Vodi medzináronej kamiónovej prepravy na štáty Rusko, Bielorusko, Kazachstan a CIS krajny. Nutnos víz....

 • Company SLOVAGROTRANS a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Preprava tovaru poda poiadaviek zákazníka....

 • Company AGENTURA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - Odlievanie hlinikových odliatkov- brúsenie hliníkových odliatkov- práca vhodná aj pre eny...

 • Company AGENTURA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - ponúkame stálu prácu a motivujúce platové podmienky v stabilnej perspektívnej spolonosti Nemak - iar nad Hronom- náplou práce je a obsluha strojného zariadenia na výrobu pieskových jadier, ktoré sa pouívajú pri odlievaní- prax nie je podmienkou- UBYTOVANIE ZADARMO...

 • Company AGENTURA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - manipulané a pomocné práce v drevovýrobe, obsluha strojov na výrobu drevených podláh a parkiet......

 • Company LUKRI s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  vodic kamionu SK-D ,NLa spat...

 • Company AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  VYKONÁVANIE MONTÁE, ÚDRBA A OPRAVA INŠTALANÝCH ROZVODOV (ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE,  VYKUROVANIA) V BUDOVÁCH. MONTOVANIE A DEMONTOVANE ZARIADENIÍ NA ROZVODOCH, KONTROLA KVALITY ROZVODOV, BEZPENOS A SPOAHLIVOS ICH PREVÁDZKY....

 • Company FIVING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - Zostavenie a montá mechanických skupín a podskupín, zostavenie a montá ventilátorov, ohrievaov, regulaných klapiek, filtrov, termostatov, servopohonov at..- Práce spojené s dokonievaním výrobkov a prípravou hotových výrobkov na expedíciu (istenie a posledné vzhadové úpravy hotového výrobku, príprava baliaceho materiálu, balenie)....

 • Company OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Zabezpeovanie ochrany majetku alebo osôb....

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Montá mechanických astí pri výrobe nových elezniných koajových vozidiel poda technickej dokumentácie. Výroba komponentov pre koajové vozidlá....

 • Company Hotel FLÓRA Dudince, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - denne vykonáva obsluhu hotelových hostí pri raajkách, obedoch a veerách- zdvorilým spôsobom okamite reagova na poiadavky hostí, ich pripomienky tlmoi prevádzkarke stravovacieho úseku,- udriava svoje pracovisko isté a esteticky upravené,- pred zaatím prevádzky vas upravi stoly a servírovací inventár,- dba na to, aby kadý hos dostal objednané jedlo, -poda pokynov vedúceho ašníka  denne spoítava na svojom pracovisku objednané jedlá pre potreby normovania a odovzda ich prevádzkarke stravovacieho úseku, -dba na zamedzenie vynášania inventáru z jedálne,- vykonávanie výmeny stolových obrusov poda aktuálnej potreby,- po skonení obsluhy a odchode hostí odpratáva zo stolov a pripravova ich na alšie stolovanie. - v slube nosíte jednotné pracovné obleenie a menovku...

 • Company TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  Samostatná obsluha CNC frézy - vertikálne trojosé obrábacie centrum, systém Fanuc - kusová výroba. Obrábanie súiastok a zvarencov, kontrola programov pred prípravou. ítanie technických výkresov, vytváranie súpisiek materiálov a zabezpeenie polotovarov pre výrobný proces, príprava výrobných nástrojov. SOV v strojárskom odbore, prax 2 roky, VP sk. B. VPM urené v rámci projektu KaHR - UoZ do 29 rokov veku v evidencii UoZ. ...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2019

  - formovanie a montá poda pracovných postupov- vykonávanie kontroly kvality výrobkov- balenie výrobkov...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Košice - Dargovských Hrdinov Edit filters