Jobmonitor. Search results for Kava

45 Jobs found

Used filters:
 • Kavax
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company SKIPPI Nitra, s.r.o. in Kava
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obsluha a nastavovanie drevoobrábacích strojov - CNC strojov, práca s technickou dokumentáciou, s informaným výrobným systémom, paletovanie dielcov, príprava dielcov na balenie.Výhody:- Práca v stabilnej spolonosti, - perspektíva dlhodobého zamestnania,- zaúanie zamestnancov,- monos pracovného postupu,- vasná výplata miezd poda dohodnutého termínu- zabezpeená teplá strava na všetkých zmenách cena obedu veere 1,-€ ,- pracovné obleenie pri nástupe samozrejmosou.BENEFITY PRE ZAMESTNANCOV: - káva, aj k dispozícii na kadej zmene zdarma,- vyplácanie príspevku pri odporuení a následnom zamestnaní sa nových zamestnancov,- vyplácanie dochádzkového bonusu,- výhodné zamestnanecké zavy na vyrábaný nábytok,- bezplatné ubytovanie pre zamestnancov z iných regiónov....

 • Company SKIPPI Nitra, s.r.o. in Kava
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pomocné práce v nábytkárskej výrobe, pomocné práce pri obsluhe drevoobrábacích strojov, balenie výrobkov, paletovanie výrobkov. Perspektíva postupu na pozíciu Nastavova a obsluha drevoobrábacích strojov.Výhody:- Práca v stabilnej spolonosti,- perspektíva dlhodobého zamestnania, - monos kariérneho rastu,- teplé stravovanie na všetkých zmenách cena obedu veere 1,-€ ,- pracovné obleenie pri nástupe samozrejmosou.BENEFITY PRE ZAMESTNANCOV:- vasná výplata mzdy v termíne poda dohody,- káva, aj zdarma k dispozícii na kadej zmene,- vyplácanie dochádzkového bonusu, - vyplácanie bonusu pri odporuení a zamestnaní sa nového uchádzaa o prácu,- zabezpeenie bezplatného ubytovania pre zamestnancov z iných regiónov....

 • Company ALTEVITA s. r. o. in Kava
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  = prezentácie a ochutnávky produktov ALTEVITA ( zelný aj, káva ..) v prevádzkach našich partnerov (obchody zdravej výivy, lekárne, fitnes centrá)- úas na výstavách a vetrhoch- vedenie základnej administratívy , - aktívna komunikácia s obchodným teamomVýhody:- zabezpeenie ubytovania poas prezentácií mimo bydliska- fixný príjem bonusy- firemné benefity- flexibilná pracovná doba - dlhodobé plánovanie promo akcií monos aj pre študenta - monos vyuívania sluobného vozidla...

 • Company News and Media Holding a.s. in Kava
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Dokáeš sa pozrie na itatea ako na zákazníka? A vieš ho obslúi lepšie ako lto-modré potraviny obsluhujú dôchodcov po spustení novej letákovej akcie? Tak si to práve ty, koho hadáme do nášho digitálneho tímu. Ponúkame ti pozíciu customer experience odborníka, ktorý vie na základe dát interpretova uívateské potreby a zárove chápe, aké metriky a dizmenzie sú kúové pre jednotlivé druhy monetizácie obsahových webov.Tvojou úlohou bude zlepšova vyváenie medzi displayovou reklamou, obsahom a uívateským záitkom, ale zárove budeš prináša inovatívne nápady na zvýšenie príjmov z digitálnych produktov News and Media Holding. aká a úzka spolupráca s našim data science oddelením, developermi a s kolegami z obchodného oddelenia. Ak a táto ponuka zaujala, radi ti povieme viac na osobnom stretnutí.Poadované ...

 • Company TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. in Kava
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •Participácia na rôznych projektoch v oblasti udských zdrojov. •Práca s katalógmi pracovných pozícií, ich racionalizácia. •Identifikácia nových zamestnaní a zruností. •Aktívna komunikácia so školami, zamestnávatemi, úradmi práce.•Tvorba metodických, analytických, prezentaných a informaných materiálov.•Interpretácia aktuálneho vývoja na základe štatistických prehadov.•Práca s klasifikáciami SK NACE Rev. 2, KOV, SK ISCO-08, ISCED a alšími, ich tvorbou, implementáciou a prepájaním.•Zabezpeovanie personálnej administratívy.•Práca s Excelom, Wordom.•Prezentovanie na rôznych podujatiach.Výhody:Mzda v závislosti od kvalifikácie uchádzaaFiremné podujatia napr. športové hry, veierky Nápoje zadarmo káva VzdelávanieFlexibilný pracovný asDovolenka navyšeStravné nad rámec zákonaŠportové aktivity fut...

 • Company LEDart s.r.o. in Kava
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  • kontakt so zákazníkmi• odborné poradenstvo (všetko potrebné nauíme)• vystavovanie dokladov• administrácia produktov• spolupráca s exedíciou a predajou• ostatné práce spojené s pozíciouVýhody:- monos kariérneho rastu- parkovanie pri budove zadarmo- stravné lístky v hodnote 4,80€- káva zadarmo...

 • Company News and Media Holding a.s. in Kava
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hadáme talentovaného a kreatívneho editora, ktorý doplní tím denníka Plus JEDEN DE. Ako editor budeš triedi a editova obsah, vybera a zaraova jednotlivé témy do printového vydania a na web Šport24.sk.alej budeš:- Vyhadáva nové informané zdroje, pomáha redaktorom a vies ich pri tvorbe lánkov- Zabezpeova dodanie lánkov v rámci stanového asového harmonogramu- Získava tipy, hada témy do zverených rubrík- Aktívne pripravova produkty na výrobu - produkcia, redigovanie lánkov na profesionálnej úrovni, kontrola obahov, koordinácia s grafikom, práca s online verziou Šport24.sk- Písa lánky a prináša témy pre web Šport24.skVýhody:FIREMNÉ AKCIENajobúbenejšie sú teambuildingy, ktoré si organizuje kadé oddelenie, športové dni a dni zdravia.LÍSTKY DO KINA, DIVADLA ...Vaka naším partnerstvám máme voné vst...

 • Company CONTI engineering, s.r.o. in Kava
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - základná zloka mzdy v hrubom od 800 € - 1200 €, v závislosti od skúsenosti uchádzaa - montá elektrických zariadení (rozvádzaov) poda výkresovej dokumentácie a technických postupov.- vykonávanie manipulaných a montánych prác- ítanie technických výkresov , zapájanie elektrických rozvádzaov - priemyselná elektroinštalácia, inštalovanie a zapájanie káblov - pomoc pri uvádzaní technických zariadení do prevádzky, údrba elektrických a bezpenostných systémov - testovanie , hadanie a odstraovanie chýb na elektrických zariadeniach- odborná spôsobilos v elektrotechnike §22, § 23- riadenie sa internými predpismi spolonosti a dodriavanie predpisov BOZP - s nástupom moným IHNEVýhody:- spolonos CONTI engineering ponúka prostredie plné nových výziev a svojim zamestnancom ponúkame rôzne finanné...

 • Company SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o. in Kava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Baví Vás šitie a práca s odevmi? Tak sa k nám pridajte a state sa súasou kolektívu na oddelení šitia a opravy pracovných odevov.Náplou práce bude:* úprava pracovných odevov* rôzne drobné opravy pracovných odevov* našívanie loga a kontrola hotových odevov* práca so šicími strojmiVýhody: monos zarobi a 1050 €: 750 € základ 300 € bonus práca na 1 alebo dve zmeny voné víkendy káva, aj, voda vone k dispozícii zázemie stabilnej zahraninej spolonosti nástup moný ihne...

 • Company TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. in Kava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  • Práca s klasifikáciami, a to najmä s klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08, klasifikáciou odborov vzdelania KOV, klasifikáciou ekonomických inností SK NACE Rev. 2, klasifikáciou vzdelania ISCED 2011, ESCO at. • Vytváranie prevodových tabuliek a identifikácia vzájomných vzahov.• Zatrieovanie do klasifikácií. • Práca s dátovými súbormi o zamestnancoch, o ich profesijných a platových zatriedeniach, o kvalifikanej štruktúre zamestnancov poda absolvovaných študijných odborov.• Výskum a analýzy súvislostí medzi štruktúrami produkcie a sluieb a kvalifikanými poiadavkami zamestnávateov. • Spolupráca na vytváraní, revízii a implementácii klasifikácií a íselníkov. • Práca s Excelom.• Práca so zahraninou literatúrou.Výhody:Výška mzdy závisí od kvalifikácie kandidáta Firemné podujatia napr. športové ...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Kava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Zboujete vôu drogérie a radi poradíte s výberom produktov dekoratívnej a pleovej kozmetiky? Baví Vás líi nielen seba, ale aj druhých?Tak ste u nás správne.Medzi Vaše právomoci a zodpovednos bude patri:- poradenstvo zákazníkom v oblasti dekoratívnej a pleovej kozmetiky- zabezpeenie dostatoného mnostva dekoratívnej a pleovej kozmetikyVýhody:- 13. a 14. plat- príspevok na dôchodkové sporenie v hodnote 3 percent z hrubého platu- kafetéria systém so širokým výberom partnerov- firemné, športovo-kultúrne aktivity a podujatia, podpora športových tímov- odborné vzdelávanie a úas na konferenciách v rámci pracovnej doby- nadštandardná zdravotná starostlivos- masáe na pracovisku- podpora pri zdravotných znevýhodneniach- sabatikal pre všetkých spolupracovníkov- nápoje zadarmo káva, aj, sóda,... - fire...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Kava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Zboujete vôu drogérie a radi pracujete v istom prostredí? Robíme všetko preto, aby sa všetci v našich predajniach cítili príjemne, za ím je kopec roboty. Ak Vás nebaví stá na jednom mieste, ale stále potrebujete nieo robi, ste náš lovek. Urite to vyuijete pri dokladaní nového tovaru, o budete robi asto. Takto sa zoznámite s rôznymi zaujímavými a stále novými výrobkami. Ako dobre poradi zákazníkom, Vám ukáeme cez mnostvo vzdelávacích aktivít. Svoju rados z práce s umi urite vyuijete na pokladni. V dm-ke sa hranice nekladú, máte monos kariérneho postupu.Výhody:- 13. a 14. plat- príspevok na dôchodkové sporenie v hodnote 3 percent z hrubého platu- kafetéria systém so širokým výberom partnerov- firemné, športovo-kultúrne aktivity a podujatia, podpora športových tímov- odborné vzdelávanie a úas...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Kava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Zboujete vôu drogérie a radi pracujete v istom prostredí? Robíme všetko preto, aby sa všetci v našich predajniach cítili príjemne, za ím je kopec roboty. Ak Vás nebaví stá na jednom mieste, ale stále potrebujete nieo robi, ste náš lovek. Urite to vyuijete pri dokladaní nového tovaru, o budete robi asto. Takto sa zoznámite s rôznymi zaujímavými a stále novými výrobkami. Ako dobre poradi zákazníkom, Vám ukáeme cez mnostvo vzdelávacích aktivít. Svoju rados z práce s umi urite vyuijete na pokladni. V dm-ke sa hranice nekladú, máte monos kariérneho postupu.Výhody:- 13. a 14. plat- príspevok na dôchodkové sporenie v hodnote 3 percent z hrubého platu- kafetéria systém so širokým výberom partnerov- firemné, športovo-kultúrne aktivity a podujatia, podpora športových tímov- odborné vzdelávanie a úas...

 • Company CONTI engineering, s.r.o. in Kava
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Navrhovanie a vypracovávanie projektovej dokumentácie asti elektro, riešených úloh v zmysle EN, STN a iných platných predpisov poda pokynov zodpovedného pracovníka. Sledovanie vývoja noriem a právnych predpisov z oblasti elektrotechniky a bezpenosti strojných zariadení.Úas pri realizácii a pri skúškach riešených úloh v dielni, prípadne u zákazníka.Nutná znalos elektrotechnických noriem v oblasti strojov.Pokroilé ovládanie programu EPLAN P8 a AutoCADVýhody:spolonos Conti engineering ponúka prostredie plné nových výziev a svojim zamestnancom ponúkame rôzne finanné a nefinanné benefity:- ponúkaný plat od 1300€ do 1800€- práca v ústretovom a dynamickom tíme- príjemné pracovné prostredie- jednozmenná pracovná doba, stravné lístky- 13. plat a 14.plat- flexibilná pracovná doba- pitný reim káva, ...

 • Company ETILOG, s.r.o. in Kava
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Hadáme šikovných, zruných udí, ktorí majú záujem pracova. - innosti súvisiace s textilnou výrobou (napr.: vysávanie hotových výrobkov, odstrihávanie vystávajúcich nitiek a iné),- upratovanie výrobnej haly a iných priestorov spolonosti.Výhody:- práca na trvalý pracovný pomer - práca v 2-zmennej prevádzke ranná, popoludajšia , bez noných zmien - výhodné platové podmienky - výplata do 15. da v mesiaci na úte - dochádzkový bonus 60 EUR mesane - raz denne teplá strava zdarma - zabezpeený pitný reim káva, aj, voda - isté pracovné prostredie - práca v príjemnom kolektíve...

 • Company ETILOG, s.r.o. in Kava
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - riešenie interných záleitostí týkajúcich sa udských zdrojov,- nábor potencionálnych kandidátov štandardným spôsobom ako aj alternatívnymi metódami,- realizácia výberových konaní,- prezentácia vybraných kandidátov,- vyvíjanie náborových metód na získanie kvalitných kandidátov vhodných na voné pozície v spolonosti,- riešenie pracovnoprávnych otázok,- sledovanie zmien v legislatíve týkajúcej sa pracovného práva a ich zavádzanie do praxe,- starostlivos o proces vzdelávania v spolonosti, - návrhy na zlepšovanie súasnej stratégie riadenia udských zdrojov,- spolupráca s ostatnými oddeleniami spolonosti,- komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce,Výhody:- zaujímavé finanné hodnotenie,- práca v medzinárodnom prostredí,- dynamický pracov...

 • Company ETILOG, s.r.o. in Kava
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Práca s PC,- vytváranie elektronických pracovných postupov poda pokynov textilného technológa,- pripravovanie podkladov a prezentácií,- evidovanie stanovených úloh a sledovanie dodriavania ich termínov.Výhody:- zaujímavé finanné ohodnotenie,- práca v medzinárodnom prostredí,- dynamický pracovný tím,- bezplatné stravovanie vo vlastnej jedálni alebo stravné lístky,- nápoje poas pracovnej doby zdarma káva, aj, voda ....

 • Company ETILOG, s.r.o. in Kava
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Vedenie a koordinácia oddelenia výroby a vývoja prototypov,- organizovanie toku práce na oddelení výroby a vývoja prototypov,- vyhodnocovanie vyrobených prototypov z pohadu kvality a funkcionality,- zodpovednos za dodriavanie asového harmonogramu,- organizácia a plánovanie kapacity oddelenia výroby a vývoja prototypov v spolupráci s konštrukným oddelením.Výhody:- zaujímavé finanné ohodnotenie,- práca v medzinárodnom prostredí,- dynamický pracovný tím,- bezplatné stravovanie vo vlastnej jedálni alebo stravné lístky,- nápoje poas pracovnej doby zdarma káva, aj, voda ....

 • Company Garrett Motion Slovakia s. r. o. in Kava
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Operátor výroby. Montá a kompletizácia turbodúchadiel, kontrola komponentov, dodriavanie procesov a pravidiel výroby, podávanie zlepšujúcich návrhov a nápadov, dodriavanie štandardov BOZP.Výhody:ubytovanie, Príspevok na dopravu, na ubytovanie, stratvovanie. Práca v stabulnej medzinárodnej spolonosti, výkonnostný bonus, príspevok do 3. piliera, nadštandardné príplatky za víkendy a sviatky, preplácanie nadasov nad rámec Zákonníka práce, stravovacia karta dotovaná nad rámec Zákonníka práce, pracovné prostredie v istej klimatizovanej hale, 1 káva denne....

 • Company Mgr. Marcela Jacová - RA & MA in Kava
  11.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  - obsluha zákazníkov- aktívny predaj- práca s registranou pokladou- práca s finannou hotovosou- hmotná zodpovednos- príjem a predaj doplnkového tovaru- starostlivos o S, dokladanie tovaru - zodpovednos za istotu a poriadokVýhody:- stále a stabilné zamestnanie - odmeny poda osobného výkonu a aktívneho predaja- stravné lístky- OMV benefity zava pri tankovaní paliva, VIVA káva zdarma - personalizané benefity...

 • Company MCGA legal, s.r.o. in Kava
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  * Vymáhanie finanných záväzkov klientov bánk, telekomunikaných operátorov a pod.* Samostatná telefonická komunikácia s dlníkmi, spracovanie hovoru, návrh riešení pre dlníka popr. vytvorenie dohodnutého splátkového kalendára* Pri telefonickom kontakte s dlníkom: predkladanie návrhov riešení jeho situácie s cieom dosiahnutia vyrovnania dlnej sumy* Práca s interným operaným systémomVýhody:platené vono v de narodenín, sick day, platené vianoné vono, ovocný de, raz mesane masáe vo firme, losovanie dovolenky v zahranií pre zamestnanca, neobmedzený prístup k pitnému reimu voda, káva, aj, mlieko , stravné lístky a pod....

 • Company Martina Kormúthová in Kava
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Hadáme do nášho kolektívu na TPP komunikatívneho, spoahlivého a zodpovedného kolegu/kolegyu. Pracuje sa na zmeny (2 denné, 2 noné a 4 dni vono). Nápl práce: práca za pokladou, dokladanie a preberanie tovaru, kontrola záruk, istota prevádzky.Zamestnanecké výhody, benefity:- stabilná práca- príjemný kolektív- stravné lístky- pracovné obleenie- mesané odmeny za aktívny predaj a alšie odmeny a výhody- zamestnanecká karta, bonusy, zava na pohonné hmoty, káva zdarma...

 • Company SEJONG Slovakia s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Vedenie útovníctva spolonosti - Spracovanie daových priznaní k dani z pridanej hodnoty, k dani z motorových vozidiel- Zasielanie oznámení o zrazení a odvedení dane vyberanej zrákou- Príprava a spracovanie útovných zostáv, výkazov a analýz poda poiadaviek manaéra- Spolupráca s inými oddeleniami pri mesaných uzávierkach- Práca v programe Pohoda a SAPPRACOVNÁ POZÍCIA JE OBSADZOVANÁ NA ZÁSTUP POAS MATERSKEJ DOVOLENKY.Výhody:- plat 847 € - 1039 € brutto poda školy a skúseností mesané a polroné bonusy- perspektívna práca v rozvíjajúcej sa zahraninej spolonosti- aktívne pouívanie anglického jazyka- stravné lístky dotované zamestnávateom- dochádzkový bonus- bonus na dopravu- 13., 14. mzda- nadasy platené nad rámec základnej mzdy- zvýšenie mzdy po 3 mesiacoch- káva a aj k dispozícii- teambuil...

 • Company PIGAGRO, s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ošetrovanie kmenie, váenie, preháanie, selekcia, nakládky ošípaných, istenie a umývanie maštalí.Výhody:Plat 750 EUR vrátane odmien z toho 580 EUR základná zloka mzdy 75 EUR dochádzkový bonus mesane 100 EUR mesané odmeny . Príplatky za nonú prácu a prácu nadas. Teplý obed a k nemu doplnkové oberstvenie zdarma. Bezplatný pitný reim káva, aj, minerálka . 50 EUR príspevok na letnú dovolenku, 90 EUR vianoný balíek a poukáky. 1 ošípaná zdarma rok., at. Prispejeme na cestovné 50-100 EUR v závislosti od vzdialenosti bydliska zamestnanca od farmy v prípade, e bývate viac ako 15 km od farmy ....

 • Company PIGAGRO, s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ošetrovanie kmenie, váenie, preháanie, selekcia, nakládky ošípaných, istenie a umývanie maštalí.Výhody:Plat 750 EUR vrátane odmien z toho základná zloka mzdy 580 EUR a mesané odmeny do 200 EUR . Príplatky za nonú prácu, prácu nadas, víkendy, dochádzkový bonus 75 EUR mesane . Teplý obed a k nemu doplnkové oberstvenie zdarma. Bezplatný pitný reim káva, aj, minerálka . 50 EUR príspevok na letnú dovolenku, 90 EUR vianoný balíek. 1 ošípaná zdarma rok., at. Prispejeme na dochádzanie 50-100 EUR v závislosti od vzdialenosti bydliska zamestnanca od farmy v prípade, e bývate viac ako 15 km od farmy , príp. prispejeme na ubytovanie do 150 EUR mesane ak ste z iného regiónu a našli by ste si v okolí podnájom....

 • Company Competence Call Center, s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Táto pozícia zaha poskytovanie komplexného zákazníckeho servisu cez telefón, e-mail a písomne pre slovenských klientov nášho partnera – známeho poskytovatea v oblasti TV & médií:- zadávanie, kontrola a schvaovanie nových zmlúv a dodatkových sluieb do systému na základe telefonických poiadaviek predajcov,- aktivácia a deaktivácia sluieb,- telefonické potvrdzovanie zmlúv,- technická podpora,- administratívne innosti.Výhody:- mesaný bonus 160 € nástupný bonus pri TPP 2x200€,- flexibilné plánovanie pracovného asu 20 hod tý. ,- Employee gets employee Poznáš niekoho, kto by u nás chcel pracova? Predstav nám ho a môeš získa atraktívny bonus! ,- káva a aje po celý de zadarmo,- kadý týde pre všetkých erstvé ovocie,- tímové akcie teambuildingy, spoloné podujatia pre zamestnancov ,- oddychová mi...

 • Company Competence Call Center, s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Táto pozícia zaha poskytovanie komplexného zákazníckeho servisu cez telefón, e-mail a písomne pre eských klientov nášho partnera – známeho poskytovatea v oblasti TV & médií:- zadávanie, kontrola a schvaovanie nových zmlúv a dodatkových sluieb do systému na základe telefonických poiadaviek predajcov,- aktivácia a deaktivácia sluieb,- telefonické potvrdzovanie zmlúv,- technická podpora,- administratívne innosti.Výhody:- Motivujúce finanné ohodnotenie mesaný bonus a 160 eur ,- nároná, ale pestrá pracovná nápl,- intenzívne zatrénovanie,- moderný office,- monos kariérneho rastu v medzinárodnej spolonosti,- monos osobného rozvoja,- flexibilné plánovanie pracovného asu 20 hod tý. .- Member gets Member Poznáš niekoho, kto by u nás chcel pracova? Predstav nám ho a môeš získa atraktívny bonus! ,-...

 • Company LEDart s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  • kontakt so zákazníkmi• odborné poradenstvo (všetko potrebné nauíme)• vystavovanie dokladov• spolupráca s expedíciou a predajou• ostatné práce spojené s pozíciouVýhody:- odmeny a do 400€- monos kariérneho rastu- parkovanie pri budove zadarmo- stravné lístky v hodnote 4,80€- káva zadarmo...

 • Company LEDart s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výhody:- bonusy k výplate do 200€,- monos kariérneho rastu,- parkovanie pri budove zadarmo,- stravné lístky v hodnote 4,80€,- káva zadarmo....

 • Company LEDart s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Náplou práce je expedícia objednávok z našich e-shopov. Chystanie tovaru a jeho následné balenie, lepenie prepravných štítkov a nakoniec odovzdanie zásielok kuriérovi.Výhody:- bonusy k výplate do 200€,- monos kariérneho rastu,- parkovanie pri budove zadarmo,- stravné lístky v hodnote 4,80€,- káva zadarmo....

 • Company LEDart s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  • obsluha zákazníkov na predajni,• odborné poradenstvo (všetko potrebné nauíme),• dokladanie tovaru,• udriavanie poriadku na predajni a v sklade,• preberanie tovaru, vystavovanie faktúr, práca s pokladou,• ostatné práce spojené s pozíciou.Výhody:- bonusy k výplate do 200€,- monos kariérneho rastu,- parkovanie pri budove zadarmo,- stravné lístky v hodnote 4,80€,- káva zadarmo....

 • Company TRANSFER International Staff k.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zodpovednos za vyskladnenie tovaru poda objednávok predajne a za správnos vyskladneného tovaru,- príprava paliet a prepraviek na vyskladnenie,- inventúra tovaru,- plnenie poadovaných výkonov.Výhody:- 13. a 14. plat- príspevok na dôchodkové sporenie v hodnote 3 percent z hrubej mzdy bez náhrad- kafetéria systém so širokým výberom partnerov- záchranná sie: linka pomoci v nároných situáciách v súkromnom i osobnom ivote- firemné, športovo-kultúrne aktivity a podujatia, podpora športových tímov- odborné vzdelávanie a úas na konferenciách v rámci pracovnej doby- podpora pri zdravotných znevýhodneniach- sabatikal pre všetkých spolupracovníkov- nápoje zadarmo káva, aj, sóda,... - firemný asopis- odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok- podpora spolupracovníkov poas MD...

 • Company News and Media Holding a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Viac ako 2 milióny itateov mesane, najviac obsahových webov na Slovensku. Do digitálneho tímu News and Media holding hadáme posilu na pozíciu produktového manaéra. Vyui túto príleitos a podieaj sa spolu s nami na zlepšovaní takých silných znaiek ako napríklad Trend, Plus 7 dní, i Plus JEDEN DE. Ovplyvni vzhad stránok, ktoré denne navštevujú tvoji kamoši a rodina. Zaho predsudky, e sme korporácia. Máme flexibilný prístup a s vývojom sa hýbeme dynamicky. Vaka tomu si budeš môc overi výsledky tvojich nápadov v praxi vemi rýchlo.o bude tvojou úlohou:- Navrhova riešenia na zlepšenie výkonnosti obsahových webov- Úzko spolupracova s tímom dizajnérov a developerov- Prináša o najlepšie riešenia s cieom optimalizova user flows, chápa potreby itatea- Pripravova wireframy a následne prototypy- Spolu s...

 • Company dm drogerie markt, s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - zodpovednos za vyskladnenie tovaru poda objednávok predajne a za správnos vyskladneného tovaru,- príprava paliet a prepraviek na vyskladnenie,- inventúra tovaru,- plnenie poadovaných výkonov.Výhody:- 13. a 14. plat- príspevok na dôchodkové sporenie v hodnote 3 percent z hrubej mzdy bez náhrad- kafetéria systém so širokým výberom partnerov- záchranná sie: linka pomoci v nároných situáciách v súkromnom i osobnom ivote- firemné, športovo-kultúrne aktivity a podujatia, podpora športových tímov- odborné vzdelávanie a úas na konferenciách v rámci pracovnej doby- podpora pri zdravotných znevýhodneniach- sabatikal pre všetkých spolupracovníkov- nápoje zadarmo káva, aj, sóda,... - firemný asopis- odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok- podpora spolupracovníkov poas MD...

 • Company eDiéta s. r. o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  KURIÉR - ZABEZPEUJE DORUOVANIE - hotových jedál na adresu koncovým klientom na dennej báze - od nedele do štvrtka v ase od 13.00 do 21.30, firemným pickupom.Výhody:- sluobné auto na dojazd do práce- pracovné firemné obleenie- strava zabezpeená - obed- platený mobilný telefón- osobné ohodnotenie- profesný rast- pitný reim, káva na pracovisku- výhodné zamestnanecké zavy na naše produkty...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tvorba marketingovej stratégie (krátkodobá, strednodobá aj dlhodobá) spolonosti v súlade so strategickými a obchodnými ciemi spolonostiKoordinácia všetkých marketingových aktivít v rámci firmy, udriavanie efektívnej a transparentnej komunikácieProdukcia hodnotného a pútavého marketingového obsahu s prihliadnutím na rozpoetZodpovednostiZastrešenie marketingových inností a tvorby materiálov naprie spolonosouKomunikácia s agentúrami a externými dodávatemiTvorba, realizácia a vyhodnocovanie online aj offline kampaníNastavenie jazyku komunikácie firmy, brandingu, design manuáluSpráva a vyhodnocovanie online kampaní (Google, Facebook, Linkedin...), tvorba social contentuSpolupráca so všetkými tímami naprie spolonosouMarketingová podpora prednášok, konferencií a iných udalostíKreativita a sledova...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vyhadávanie nových obchodných príleitostíStarostlivos o existujúcich zákazníkovPredaj SW riešení spolonostiVykonávanie obchodnej podpory pri realizácii zákaziekAkvizícia klientovSledovanie trendov v oblasti softvéru v oblasti priemysluZabezpeenie realizácie a vyhodnotenia obchodných prípadovJednanie so zákazníkmiVýhody:Ponúkaný platod 1500 eur základná zloka mzdy poda skúseností kandidáta pohyblivá zloka mzdy 50percent zo základnej zloky mzdy roný bonus v závislosti od firemných výsledkov Iné výhodyFlexibilný pracovný asKurzy anglitinyAtraktívne finanné ohodnotenie a benefity poda dosahovaných výsledkovStravné lístky hradené spolonosou vo výške 100percentBalík benefitov vernostné odmeny, doplnkové dôchodkové sporenie, športové aktivity, Multisport karta, firemné raajky, káva, ovo...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Úas na vývoji systémov od návrhu a po testovanieTvorba aplikáciíTvorba aplikaných modulovVýhody:Tvorivá práca na významných projektoch pre vekých zákazníkov v oblasti energetikyKvalitné vzdelávanie, osobný a profesionálny rastKurzy anglitinyPrístup k moderným technológiámAtraktívne finanné ohodnotenie a benefity poda dosahovaných výsledkovZázemie významnej a stabilnej spolonosti zameranej na kvalituIndividuálny prístup po odbornej aj udskej stránkePriateskí kolegovia a pracovné prostredieBalík benefitov vernostné odmeny, doplnkové dôchodkové sporenie, športové aktivity, Multisport karta, firemné raajky, káva Flexibilný pracovný as...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Návrh, programovanie a testovanie aplikaných funkcií a prehadov do systému poda špecifikácie v jazyku Oracle PL/SQL a SQLSpolupráca s ostatnými lenmi vývojového tímuPráca na projektochOptimalizácia SQL dotazov a PL/SQL kóduImplementácia PL/SQL funkcií a procedúrAnalytické schopnosti v oblasti návrhu dátových tokov, transformácií, návrh dátového modelu, optimalizácia databázových objektovTestovanieProgramovanie dátových transformáciíTvorba technickej dokumentácieKomunikácia so zákazníkmi a s jednotlivými oddeleniamiVýhody:Tvorivá práca na významných projektoch pre vekých zákazníkov v oblasti energetikyKvalitné vzdelávanie, osobný a profesionálny rastKurzy anglitinyPrístup k moderným technológiámAtraktívne finanné ohodnotenie a benefity poda dosahovaných výsledkovZázemie významnej a stabilne...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Úas na vývoji systémov od návrhu a po testovanieTvorba aplikáciíTvorba aplikaných modulovVýhody:1 130 eur základná zloka mzdy variabilná zloka mzdy 50percent zo základnej zloky mzdy poda pracovných skúsenostíIné výhody:Tvorivá práca na významných projektoch pre vekých zákazníkov v oblasti energetiky.Kvalitné vzdelávanie, osobný a profesionálny rast.Kurzy anglitiny.Prístup k moderným technológiám.Atraktívne finanné ohodnotenie a benefity poda dosahovaných výsledkov.Zázemie významnej a stabilnej spolonosti zameranej na kvalitu.Individuálny prístup po odbornej I udskej stránke.Priateskí kolegovia a pracovné prostredie.Balík benefitov vernostné odmeny, doplnkové dôchodkové sporenie, športové aktivity, Multisport karta, firemné raajky, káva .Flexibilný pracovný as....

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Spracovanie textových, íselných a grafických dát do technického informaného systému vyvinutého našou spolonosouKomunikácia so zákazníkom, innosti spojené s podporou zákazníkaPoskytovanie riešenia problémov zákazníkaZískavanie nových podnetov na rozvoj technického informaného systémuUsmerovanie rozvoj systému a implementáciu zmienZabezpeovanie spoahlivej, bezporuchovej, kontinuálnej prevádzky zvereného systému v dohodnutej miere dostupnostiZodpovednos za implementované riešenie v súlade s poiadavkamiVýhody:1 000 eur v zmysle § 62 Zákona . 5 2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov garantujeme uvedenú sumu základnej zloky mzdy poda pracovných skúsenostíIné výhodyFlexibilný pracovný asKurzy anglitinyAtraktívne finanné ohodnotenie a benefity poda dosahovan...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie administratívnych a metodických úkonovKomunikácia s verejným obstarávateom v procese verejného obstarávania (alej len VO)Realizovanie inností spojených s procesom VOZabezpeenie poadovaných podkladov pre VO (certifikáty, referencie, právne doklady, preklady, notárske overovania a pod.)Príprava podkladov do tendrov a zosúladenie so zákonom o VOPravidelné sledovanie legislatívnych zmien a noviniek v oblasti VOParticipácia na aktualizácii podkladov pre VO ekonomického charakteru v spolupráci s úsekom ekonomiky Aktívna spolupráca s HR oddelením v rozsahu potrieb zákona o VO (certifikáty špecialistov, CV a alšie)Organizovanie interných stretnutíÚas na interných obchodných stretnutiach Tvorba zápisov z porádVybavovanie requestov prichádzajúcich na všeobecnú e-mailovú adresu sales od...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Do nášho tímu hadáme kolegu/kolegyu, ktorý/ktorá by sa spolupodieal(a) na vývoji riešenia energetického dispeingu pre elezninú dopravu. Znalosti z tejto oblasti sú vekou výhodou, ale privítame aj loveka, ktorého zaujíma táto oblas a má chu sa vzdeláva.Vykonáva testovanie a asistova pri akceptaných testochNavrhova, implementova a vykonáva automatizované testy (regresné a výkonnostné)Plánova menšie asti systémových a akceptaných testov a koordinova vykonanie týchto testovPripravova testovacie výstupy poda projektového plánuIdentifikova vylepšenia v testovacích procesoch a asistova pri ich zavádzaníInformova o rizikách spojených s testovaním a plnením harmonogramu testovaniaPripravova testovacie scenáre a testovacie dátaVýhody:-Tvorivá práca na významných projektoch pre vekých zákazníkov v ob...

 • Company TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  •Pôsobenie vo funkcii asistenta/ky manaérky úseku trhu práce a udských zdrojov. •Príprava a organizovanie pracovných rokovaní a pracovných stretnutí, zabezpeenie chodu recepcie.•Sledovanie termínovaných úloh a asových harmonogramov, úloh manaéra úseku, zamestnancov úseku. •Kompletná starostlivos o chod office a koordináciu plánovaných úloh s jednotlivými zamestnancami úseku.•Vypracovávanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní a sledovanie ich vasného plnenia.•Príprava podkladov na obstarávanie kancelárskych potrieb, oberstvenia, propaganých materiálov, reklamných predmetov a pod. pre úsek.•Zabezpeovanie osobnej, elektronickej a poštovej komunikácie s partnermi organizácie v slovenskom a anglickom jazyku na vysokej odbornej úrovni.•Tvorba rôznych druhov listov, iadostí, odborných stanovís...

 • Company TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  • Pôsobenie vo funkcii recepného/nej, resp. asistenta/ky.• Odomykanie a zamykanie kancelárskych priestorov.• Prijímanie návštev, vedenie knihy návštev, zabezpeenie chodu recepcie.• Príprava podkladov na obstarávanie kancelárskych potrieb, oberstvenia. • Bezpená evidencia a archivácia dokumentácie, prijatej a odoslanej korešpondencie.• Systematické sledovanie a vyhodnocovanie dochádzky v dochádzkovom systéme a úprava importovaných údajov.Skrátený úväzok: 6 hodín. Dvojzmenná prevádzka Po a Pia (6:00-12:00; 12:00-18:00), nie práca cez víkendy.Výhody:Pravidelné a mimoriadne odmeny za kvalitne splnené úlohy.Firemné podujatia napr. športové hry .Nápoje zadarmo káva .Permanentné odborné a jazykové vzdelávanie.Dovolenka navyše.Stravné nad rámec zákona.Športové aktivity futsalová liga, permanent...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters