Jobmonitor. Search results for Bratislava

27 Jobs found

Used filters:
 • Bratislavax
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Minit j. s. a. in Bratislava
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  We are looking for a passionate and experienced person, who wants to co-create world class product and own the part of it.RESPONSIBILITIES• Own part of the product – benefits, functionalities, design, …• Study academic papers in the PM area and incorporate the ideas into the roadmap• Gather the feedback from sales guys, customers, partners and define the roadmap for your part of the product• Translate high level business requirements/visions into technical requirements and specifications• Supervise and test the implementation• Teach sales team, customers how to use and demo the product• Temporarily hold support for your part of the product• Help to expand product teamVýhody:- Join us on a unique journey to shape the rapidly growing process mining industry- Significant impact on company gro...

 • Company Minit j. s. a. in Bratislava
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  We are looking for a Software Engineer with 2 to 3 years experience to join our growing Engineering team.The ideal candidate is a hands-on builder with significant experience in developing high performance, secure and scalable software. They must be at ease working in an agile environment with little supervision. This person should embody a passion for continuous improvement.The product offers tasks for anyone from intermediate to the most advanced software engineers.RESPONSIBILITIES• Design the technical solution and evaluate its feasibility and complexity based on business requirements• Execute full software development life cycle(SDLC)• Develop new features and alter existing ones• Write well-designed, testable code• Provide recommendations for continuous improvement of SDLC• Provide on...

 • Company Minit j. s. a. in Bratislava
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  We are looking for a Software Engineer with at least 5 years experience to join our growing Engineering team.The ideal candidate is a hands-on builder with significant experience in developing high performance, secure and scalable software. They must be at ease working in an agile environment with little supervision. This person should embody a passion for continuous improvement.The product offers tasks for anyone from intermediate to the most advanced software engineers.RESPONSIBILITIES• Design the technical solution and evaluate its feasibility and complexity based on business requirements• Execute full software development life cycle(SDLC)• Develop new features and alter existing ones• Write well-designed, testable code• Provide recommendations for continuous improvement of SDLC• Provid...

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Bratislava
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Miesto výkonu práce: Bratislava - Devínska Nová Vespríjem a výdaj tovaru, triedenie (delenie) tovaru, vývoz prázdnych paliet, objednávky tovaruvideo k pracovnej pozícii:Výhody:Ponúkaný plat brutto : 848€ príplatky hodnotenia osobné 0 -20percent zo základnej mzdy, nadas, príplatky za zmeny príp. sobota, nedea - poda Zákonníka práce. bonus 50€ dochádzka = cca 1000 BruttoZabezpeené: zaškolenie, ubytovanie ubytova , stravné lístky, pracovný odev a obuv, týdenné zálohy, UBYTOVANIE ZADARMO iba poplatok mestu cca 52 Euro mesane .. Bezúroné mikropôiky, bezplatné právne poradenstvo...Poadované vzdelanie:stredoškolské bez maturitystredoškolské s maturitouViac ponúk na:https: europersonal.fabrika.sk Informácie a bezplatná registrácia na:kontakt: 421 917 839 697 0800 500 520...

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Bratislava
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Montá, príprava jednotlivých komponentov - strešné sklá.Miesto výkonu práce: LozornoVýhody:Ponúkaný plat brutto : od 4,69€ do 5,46€ hod príplatky od 0 do 145,-€ , nadas 25percent z priemernej mzdy, sviatok 100percent z priemernej mzdy, noc 1,196-1,495€ hod, poobedie 0,25€ hod, sobota - 1,495€ hod, nedea - 2,989€ hod = cca 950 BruttoZabezpeené: zaškolenie, doprava, ubytovanie, stravné lístky, pracovný odev a obuv, týdenné zálohy, bezúroné mikropôiky, bezplatné právne poradenstvo !!!DOPRAVA ZABEZPEENÁ - ZADARMO:Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Sv. Jur, Bratislava, Brodské, ácov, áry, Doj, Gajary, Gbely, Holí, Jabloové, Jakubov, Kostolište, Kuchya, Kuklov, Kúty, Kúty - Kasíno, Lakšárska Nová Ves, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Moravský Sv. Ján, Pernek, Petrova Ves, Plavecké Po...

 • Company Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky in Bratislava
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Najnáronejšie innosti poda zákona . 55/2017 Z. z. o štátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na štátnozamestnanecké miesto v sluobnom úrade Ministerstvo vnútra SR : Špecializovaná innos v príslušnom odbore štátnej sluby spoívajúca najmä v analytickej a syntetickej innosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva.Kontroluje dodriavanie koncepcie štátnozamestnaneckých vzahov a interných predpisov v oblasti štátnozamestnaneckých vzahov na úrovni kraja. Vykonáva metodickú innos vo vzahu k personalistom a nadriadeným na úrovni kraja v oblasti personálnej práce (tvorba rozhodnutí, integrovaný informaný systém SAP). Zabezpeuje plnenie úloh spojených s rozhodovaním vo veciach štátnozamestnaneckého p...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Amazon is looking for energetic and enthusiastic candidates to join the fast paced world of European Financial Operations in Bratislava. We’re not an average retailer and this is definitely not your average finance position. We’ll give you the opportunity to really make a difference to our business by working on and initiating projects in a fast-paced environment and ultimately delivering results.About the roleThe successful candidate will be responsible for cash collection operations in cooperation with our local sales and finance management. As part of our commitment to your development, you will also gain exposure in cross functional and process improvement projects but you can expect your responsibilities to include to:·Maintain strong relationships with our clients to ensure timely co...

 • Company Bratislavská arcidiecézna charita in Bratislava
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti klientovi v jeho domácom prostredí v zmysle platnej legislatívy •ošetrovateské výkony/aplikácia injekcií s.c., i.m., ošetrovanie rán, odber krvi, zavádzanie PK u ien...•súinnos pri prijímaní klienta, vypracovanie ošetrovateského plánu, vedenie ošetrovateskej dokumentácie•súinnos s lekárom •základné poradenstvo pre príbuzných klientovVýhody:monos osobného príplatku, príspevok na cestovné v rámci MHD Bratislava, príspevok na obuv...

 • Company Bratislavská arcidiecézna charita in Bratislava
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • Poskytovanie opatrovateskej starostlivosti klientovi v jeho domácom prostredí - zabezpeovanie úkonov sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnos a základné sociálne aktivity,• poskytovanie kompletnej opatrovateskej starostlivosti klientom v ich domácom prostredí.Výhody:- monos osobného príplatku,- príspevok na cestovné v rámci MHD Bratislava,- príspevok na obuv...

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Bratislava
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Pre medzinárodnú spolonos, lídra v oblasti logistiky, hadáme šikovných a zodpovedných vodiov VZV. Miesto výkonu práce je areál Volkswagen Bratislava. Hlavnou náplou práce je skladovanie a preprava komponentov pre výrobu v automobilovom priemysle, zásobovanie výrobnej linky.Výhody:- Od 850,10 € príplatky bonus, nadas, príplatok - noc, poobedná .- Pracovná zmluva bez skúšobnej doby. - Stravný lístok v hodnote 3,60 €. - Bezplatná právna porada. - Bezúroné MIKROpôiky. - Sociálny program - rôzne súae a motivané programy pre zamestnancov. - Celodenná starostlivos koordinátorom.- UBYTOVANIE ZDARMA...

 • Company Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. in Bratislava
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Engineering Excellence Center in Bratislava is looking for motivated individuals who wish to succeed in the position of Senior Project Application Engineer in a highly specialized team of professionals with the focus on safety applications within the projects in process automation.Key responsibilities:• provide pre-project, project and post-project engineering services;• design and implement solutions based on client’s requirements;• develop control application, human machine interface or safety application;• prepare project documentation;• participate in customer acceptance tests, provide on-site support;• communication with customer;• work in a team....

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Bratislava
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Montá, príprava jednotlivých komponentov - strešné sklá.Miesto výkonu práce: LozornoVýhody:Ponúkaný plat brutto : od 4,69 € hod príplatky od 120,-€ do 150,-€ , nadas 25percent z priemernej mzdy, sviatok 100percent z priemernej mzdy, noc 1,196-1,495€ hod, poobedie 0,25€ hod, sobota - 1,495€ hod, nedea - 2,989€ hod = cca 950 BruttoZabezpeené: zaškolenie, doprava, ubytovanie, stravné lístky, pracovný odev a obuv, týdenné zálohy, bezúroné mikropôiky, bezplatné právne poradenstvo !!!DOPRAVA ZABEZPEENÁ - ZADARMO:Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Sv. Jur, Bratislava, Brodské, ácov, áry, Doj, Gajary, Gbely, Holí, Jabloové, Jakubov, Kostolište, Kuchya, Kuklov, Kúty, Kúty - Kasíno, Lakšárska Nová Ves, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Moravský Sv. Ján, Pernek, Petrova Ves, Plavecké Podhr...

 • Company I.D.C. Holding, a.s. in Bratislava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  • fyzický príjem surovín,• skladovanie a príprava surovín,• prevaovanie vybraných druhov surovín,• obsluha riadiacich panelov a PC pre automatické dávkovanie surovín,• zodpovednos za vasnos dodávok surovín do výroby, za presnos evidencie,• pravidelné istiace práce.PRÁCA NA 3 ZMENY.Základná zloka mzdy od 4,35,- Eur/ hod., + mesané prémie 10- 14% + príplatok 0,67 Eur/ hod. za prašné prostredie, príplatky za zmennos + odmena za vzornú dochádzku 50 Eur mesane, roný dochádzkový bonus 500 Eur + príspevok na cestovné + 2x rone odmenyPo zrátaní základnej a variabilnej zloky je mzda po skúšobnej dobe vyplácaná cca. o 980 eur.. Monos pracova nadasy.V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si, prosím, svoju iados a profesijný ivotopis na jeden z uvedených kontaktov našej spolonosti...

 • Company Global Travel, spol. s r.o., organizačná zložka in Bratislava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Job description, responsibilities and duties:In March 2018, we opened our first Slovak branch directly at Bratislava Airport.We are looking for motivated, self-driven, customer service oriented colleagues to form our new Slovak team full-time.Find out more on • Buy/Sell foreign currencies• Provide VAT Refund (Tax Free) via Planet PaymentVýhody:Priplatky za sobotu a nedeli, stravne listky a dalsi bonusy...

 • Company Golde Lozorno spol. s r.o. in Bratislava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práca na rôznych pozíciách poda urenia- vykonávanie úloh a inností v súlade s normami kvality- zodpovednos za kvalitu, kvantitu a istotu vykonávanej práce- obsluhovanie a sledovanie chodu výrobnej linky- práca na 1, 2 alebo 3 zmeny, v prípade potreby aj sviatky a nadasyVýhody:- monos vyuitia firemnej dopravy z 10 smerov: Bratislava, Borský Mikuláš, Brodské, Gbely, Jakubov, Holí, Plavecké Podhradie, Prievaly, Senica, Skalica- dochádzkový bonus- stravné lístky nad rámec zákona- benefit za odporuenie nového zamestnanca vo výške 300 €- celoroný pitný reim- vianoný veierok...

 • Company Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) in Bratislava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) hadá vhodného kandidáta na pozíciu “Zámoník” s náplou práce:• Vykonávanie zámoníckych prác, údrbárskych prác ako aj výrobu rôznych zámoníckych výrobkov,• Vykonávanie pomocných prác pri nakladaní, vykladaní a sahovaní rôzneho materiálu,• Vykonávanie zimnej údrby komunikácií a ostatných plôch,• Spolupráca s ostatnými organizanými zlokami aj s externými dodávatemi.Výhody:- Bonus za individuálny výkon zamestnanca- Mzdový nárast v závislosti od výkonu- Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- Parkovanie a posilova pre zamestnancov zdarma- Monos vyuitia Multisport karty...

 • Company TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. in Bratislava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Spolonos TREXIMA Bratislava hadá zamestnanca na pozíciu analytika štatistík a prognózovania, ktorého náplou práce bude vypracovávanie analytických dokumentov v rámci projektov v oblasti štatistických zisovaní, prognóz potrieb trhu práce a výskumu sociálno-ekonomických javov súvisiacich s trhom práce.Výhody:- v prípade potreby a výnimoných udalostí flexibilný pracovný as a monos pracova z domu- športové aktivity napr. firemný futsalový tím - ...

 • Company Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. in Bratislava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Engineering Excellence Center in Bratislava is looking for Cloud Support Engineer to join our growing team.If you have basic knowledge of computer networking and network administration and you are advanced user of operating systems, this is an exciting opportunity for you.The key responsibilities for this role are:• Work in a team• Communication with customer• Workstation installations• System application installations• Issue resolution related to virtual machines• Administration of corporate delivery cloud environment• Support of engineering team working on customer projectsPersonality requirements and skills:• Team player• Communicative level of English is a must• Basic knowledge of computer networking and network administration• Advanced user of operating systems.• Windows is must, know...

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Regionálny koordinátor/koordinátorka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bude zamestnancom Implementanej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, pracuje z domu, bude pôsobi v meste Bratislava, BSK a iastone v Trnavskom kraji v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude zabezpeova kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v MVO (udia bez domova) a obciach, priom nevyhnutnosou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami a MVO. Hlavnou náplou práce regionálneho koordinátora je najmä: •pravidelné monitorovanie a metodické usmerovanie, poradenstvo pri práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných prac...

 • Company EMARK s.r.o. in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Popis pracovnej pozície:Technická podpora klientov pri vyuívaní Qlik a súvisiacich nástrojov, plnenie SLAAnalýza problémov a implementácia riešení, inštalácia a konfigurácia prostrediaAdministrácia prostredia, návrh, implementácia a optimalizácia HW/SW pre Business IntelligenceTestovanie nových verzií Qlik a súvisiacich nástrojov a úas v pilotných projektochVývoj a správa EMARK riešení v oblasti Data Analytics pre Inphinity platformu Odborné poiadavky: Skúsenos s technickou podporou SW, na Windows/Linux platformeSkúsenosti s SQL databázami alebo programovanímZnalos poítaových sietí sú v ýhodouSkúsenos s Docker a Kubernets sú výhodouSkúsenos s BI nástrojmi, kontrolingom /reportingom sú výhodouZnalosti javascript, visual basic, c#, SQL alebo iného programovacieho jazyka sú výhodouAnglický ja...

 • Company Domov dôchodcov in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Opatrovateská starostlivos o mobilných a imobilných klientov v teréne v domácnosti v mestskej asti Bratislava - Ruinov....

 • Company VS VITALITY STUDIO s.r.o. in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Do zabehnutého salónu v Starom Meste, Bratislava hadáme šikovnú kozmetiku alebo lash stylistku, nutná podmienka je prax v predlovaní mihalníc. Nápl prácepredlovanie rias- klasik, 2,3, 4D a Objemove...

 • Company OMEGA Investments a.s. in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  NEPRACUJTE LEN V TÍME – PRACUJTE S PRIATEMIMáte záujem zaa nieo nové v nieom novom? Bute jedným z prvých v našom novom tíme, ktorý sa práve utvára v novom zrekonštruovanom Park Inn by Radisson Hotel v centre Bratislavy. Trendových 240 izieb, Talianska reštaurácia a konferenné priestory s plochou 695 m². Znie to ako Vaše nové pracovisko? Tak potom sa k nám pripojte poas NÁBOROVÝCH DNÍ od 16. do 17. mája 2018! Stretnite sa s Vašim priamym nadriadeným ale aj s potenciálnymi novými kolegami poasPRIAMYCH NÁBOROVÝCH DNÍ PRE NOVO OTVÁRAJÚCI SA HOTEL PARK INN by RADISSON DANUBE!Je to tak jednoduché, ako sme my sami: len príte a prinesiete svoj ivotopis s Vami. Budeme odpoveda na všetky Vaše otázky a to najlepšie je: Dáme Vám vedie priamo na mieste, i Vám prácu ponúkneme. Znie to ako dobrá dohoda? ...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Vedenie motorového vozidla,- zabezpeuje prepravu zamestnancov UNB Bratislava, - zabezpeuje údrbu auta,- nakladanie a vykladanie prepravovaného tovarua iné.Výhody:- monos priznania osobného príplatku po zapracovaní, po ukonení skúšobnej doby- výška základnej mzdy závisí od potu rokov odbornej praxe- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, detskú rekreáciu, ivotné a pracovné jubileá- 5 dní dovolenky nad rámec zákona...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  DESCRIPTIONThe Amazon Retail Account Management team works to help Vendors be successful on Amazon, removing blockers where necessary in order to deliver the best possible customer experience and ensure people can find and discover anything they want to buy online. To support its growth, Amazon's Bratislava team is looking for an experienced Retail Account Manager.In this role, you will contribute to Amazon's mission to deliver timely, accurate and professional service to all vendors and ensure that high quality standards are guaranteed while maintaining high Service Levels on e-mail and phone.As Retail Account Manager, you will be the voice of vendor and be responsible for effectively managing escalations of complex problems from Vendors and identifies, evaluates, reports technical and/or...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  DESCRIPTIONWe are looking for an energetic and enthusiastic VAT Associate Analyst who speaks fluent English and Mandarin to join us at the heart of our VAT C&C team in Bratislava.The role will involve working within the part of the team that is responsible for checking the VAT compliance status of our 3P sellers, providing 3P data to tax authorities, and controlling the access of 3P sellers to our websites. Work may over time also include some mainstream VAT compliance activities. You will be expected to take ownership of your activities, follow process and controls, and work collaboratively within the team.Responsibilities:· Confirm the VAT registration and compliance status of 3P sellers;· Provide transactional and other data to tax authorities in respect of 3P sellers;· Manage and contr...

 • Company Jobworld in Bratislava
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  JOBWORLD GmbH ist ein Partner der Unternehmen in Österreich. Wir bieten engagierten Arbeitsuchenden einen Top-Zugang zu interessanten Jobs. Für den Einsatz bei einem Kunden, ein renommiertes Unternehmen in der Baunebenbranche (Sanierungstechnik), suchen wir zur ***FIXANSTELLUNG*** eine/n vertriebsstarke/n 1 Bautechniker/in bzw. Bauleiter/in mit Option zur Standortleitung m/w (Sanierungsbranche) für Bratislava, Wien, Wiener Neustadt, EisenstadtAufgaben:- Abwicklung von anpruchsvollen Sanierungsprojekten (Sanierungen nach Wasser-, Brand- und Sturmschäden sowie Altbausanierungen bzw. allgemeine Objektsanierungen)- Schneller Aufstieg zum/zur Standortleiter/in- Aktive Betreuung und Bindung bestehender KundInnen am Standort sowie NeukundInnenakquise- Durchführung der Schadenanalyse vor Ort und p...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bratislava Edit filters