Jobmonitor. Search results for Bratislava

23 Jobs found

Used filters:
 • Bratislavax
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company CentralWork Slovakia, s.r.o. in Bratislava
  25.09.2021

  - montá automobilových komponentov,- vizuálna kontrola výrobkov,- 3 zmenná prevádzka,- prax nie je nutná, ale je vítaná,- PRACOVISKO: Lozorno pri Bratislave,- ZÍSKAJ ODMENU ZA ODPORUENIE ZNÁMEHO 75€!DOPRAVA z viacerých smerov zabezpeená do Lozorna a spä:1. Šaštín - áry - Studienka - Lozorno2. Rohoník - Lozorno - Lozorno3. Senica - áov - Doj - B. Mikuláš - Lozorno4. Skalica - Holí - Radimov - Unín - Gbely - Lozorno5. Bratislava - Stupava - Lozorno6. Jakubov - Záhorská Ves - Vysoká pri Morave - Zohor - Lozorno7. Malé Leváre - Gajary - Malacky - LozornoVýhody:- základná zloka mzdy 767,42€ mesiac brutto príplatky poda Zákonníka práce bonusy, monos zarobi si 1.200€ a 1.800€ brutto mesiac poda praxe a zmien , - 13. a 14. plat,- pracovná zmluva,- výkonnostný bonus 150€,- PRÍPLATKY poda Zák...

 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Bratislava
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  -Zodpovednos za riadenie tímov útovníctva a daní v organizácii Henkel Slovensko, GBS+ Bratislava (> 100 udí).-Stanovenie cieov pre tímy a sledovanie plnenia pravidelných aktivít a dosahovanie cieov.-Koordinácia postupov štvrroných a roných finanných auditov vykonávaných v GBS+ Bratislava pre všetky európske krajiny.-Zodpovednos za rozvoj talentov a profesionálny rast lenov tímu.-Responsibility for managing accounting and tax teams in Henkel Slovakia, GBS + Bratislava (> 100 people).-Setting goals for teams and monitoring the implementation of regular activities and achieving goals.-Coordination of quarterly and annual financial audit procedures performed in GBS + Bratislava for all European countries.-Responsibility for talent development and professional growth of team members.Výhody:-13....

 • Company ENIMEDICAL a. s. in Bratislava
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  vodi nákladného vozidla na aha Mercedes Benza MAN 8x6Výhody:Stavebná firma zaoberajúca sa zemnými prácami a demoláciami príjme do TPP 2 vodiov nákladných vozidiel na aha Mercedes Benz. Prax aspo 1 rok. Miesto výkonu práce - Bratislava a okolie.Podmienka: kvalifikaná karta, karta vodia, VP C, psychická a zdravotná spôsobilos platnos 5 rokov , poistka zodpovednosti za škoduUbytovanie zabezpeuje aj hradí zamestnávate poskytnutie strav. lístkov. Výhodné platové podmienky. Nástup: IHNE. Kontakt: 0905 755 831Email: ...

 • Company XXL Group (Slovakia), s. r. o. in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výroba automobilových astí - boné dvere a palubné doskyPráca na montánej linkePráca na TPPMiesto výkonu práce - Lozorno- práca v 3-zmennej prevádzke- práca vhodná pre muov aj enyVýhody:Operátor výroby - základná mzda 788,61€Bonusy - variabilná zloka 10percent zo mzdy - príplatky poobedná 0,20€ hod., noná 1,20€ hod., sviatok 150percent z priemernej mzdy, sobota 50percent z priemernej mzdy, nedea 100percent z priemernej mzdy - doprava zabezpeená zo smerov Bratislava, Borský Mikuláš, Brodské, Gbely, Holí, Jakubov, Plavecké Podhradie, Prievaly, Senica, Skalica- poskytujeme zvýhodnené ubytovanie, doplatok zamestnanca je 1€ noc- poskytujeme týdenné zálohy 50€ po dvoch odpracovaných týdoch...

 • Company ARMOD, s. r. o. in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vodi nákladného motorového vozidla, práce pri opravách komunikácií v meste Bratislava, nie je viazané na konkrétnu adresu, ale na celý okruh mesta BratislavaVýhody:dlhodobá práca...

 • Company ARMOD, s. r. o. in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Betonárske, murárske a prípravné stavebné práce na stavbe, pokládka zámkovej dlaby, abov, obrubníkov, práce pre murárov, tesárov, eleziarov. Práce pri opravách komunikácií v meste Bratislava, nie je viazaná na konkrétnu adresu, ale na celý okruh mesta Bratislavy....

 • Company OPATRÍME VÁS n.o. in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Zabezpeova dôsledne opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby poda prílohy . 4 zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách, - poskytovanie starostlivosti a pomoci starším, chorým a imobilným uom, - vykonávanie pomocných domácich prác (ehlenie, upratovanie, pranie, varenie at.), - asistencia pri vykonávaní osobnej hygieny a pri obliekaní, - absolvovanie prechádzok, návštev u lekárov a na úradoch a pod. s klientom, - zabezpeova všestrannú starostlivos o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby,- zameriava sa na aktívnu opatrovateskú starostlivos,- sledova prejavy klientov, celkový telesný a duševný stav, hygienickú oistu,- zabezpeova roznášanie stravy poda diétneho systému, podáva jedlo a zabezpeova pitný reim klienta,- aktívne polohova klientov, p...

 • Company Kiwi.com s.r.o., organizačná zložka v SR in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Combining 10+ data sources to provide the best travel experience for our customers.Optimize the SEO performance of kiwi.com for different search engines.Using APIs with thousands of requests per minute.Improving the performance and scalability of kiwi.com.Using and improving our open-source React component library: you’ll use:React, Redux, Relay, Next.js, Flow, TypeScript, Styled-components, Babel, Webpack, Gulp, StorybookGraphQL, Node.jsCypress integration and Jest unit testingGCP, AWS, KubernetesVýhody:Full Stack teams based in Prague, Brno, and Bratislava.Agile workflows and methodologies Kanban, Scrum .Cooperation with product managers, UX designers, QA, and other engineering teams.Communication over Slack in English.Features are always well defined, UX designers deliver the design r...

 • Company Kiwi.com s.r.o., organizačná zložka v SR in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Combining 10+ data sources to provide the best travel experience for our customers.Optimize the SEO performance of kiwi.com for different search engines.Using APIs with thousands of requests per minute.Improving the performance and scalability of kiwi.com.Using and improving our open-source React component library: ’ll use the most modern DevStack:React, Redux, Relay, Next.js, Flow, TypeScript, Styled-components, Babel, Webpack, Gulp, StorybookGraphQL, Node.jsCypress integration and Jest unit testingGCP, AWS, KubernetesVýhody:Full Stack teams based in Prague, Brno, and Bratislava.Agile workflows and methodologies Kanban, Scrum .Cooperation with product managers, UX designers, QA, and other engineering teams.Communication over Slack in English.Features are always well defined, UX designers...

 • Company JOBS Temporary Services, s. r. o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - nepásová výroba- práca vhodná pre muov aj eny, aj bez predošlých skúseností- miesto výkonu práce: Bratislava - Devínska Nová Ves- jednoduché montáne práce v oblasti výroby komponentov do automobilov, obsluha strojov a zariadení, kontrola kvality- práca na 8- hodinové zmeny (2-zmenná, alebo 3-zmenná prevádzka)Termín nástupu: ihne, alebo dohodouUbytovanie v blízkosti miesta práce Vám vieme zabezpei.Výhody:- nástupný plat spolu s príplatkami = cca 1100 Eur brutto - stravné = 4,00 € gastrolístky- automatický prechod do kmeového stavu spolonosti- pravidelné navyšovanie platového ohodnotenia - postupy do vyšších platových tried, monos kariérneho rastu- dlhodobá a stabilná práca v medzinárodnej spolonosti v oblasti automobilovej výroby...

 • Company FreshBox s.r.o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -Hadáme zodpovedného skladníka na nonú (pracovný as od 18:00) a dennú zmenu zmenu (pracovný as od 8:00)-Vychystávanie tovaru do domácností a reštaurácií (vychystávanie mäsa a zeleniny )-zodpovednos za vychystaný tovar- kompletizácie objednávok-miesto výkonu práce Opletalova7210, 841 07 BratislavaVýhody:-spoahlivos -dochvínos...

 • Company ARMOD, s. r. o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca vykonávaná na zemných strojoch, pásových, kolesových, na špeciáloch.Práce pri opravách komunikácii v meste Bratislava + okolie.Výkon práce nie je viazaný na konkrétnu adresu, ale na celý okruh mesta Bratislava.Výhody:Interné školenia. Dlhodobá práca. Zabezpeenie ubytovanie....

 • Company ARMOD, s. r. o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca vykonávaná na zemných strojoch, pásových, kolesových, na špeciáloch.Práce pri opravách komunikácii v meste Bratislava + okolie.Výkon práce nie je viazaný na konkrétnu adresu, ale na celý okruh mesta Bratislava.Výhody:Interné školenia. Dlhodobá práca. Zabezpeenie ubytovanie....

 • Company ASO Vending, s.r.o. in Bratislava
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Servis nápojových automatov (údrba, odstraovanie prevádzkových porúch). Identifikácia porúch na predajných automatoch u zákazníka v rámci zvereného regiónu - Bratislava.Výhody: plat pracovníka po plnom zaškolení je zloený zo základnej mzdy a podieloch na trbe roné výkonnostné odmeny odmeny poda potu odpracovaných rokov alšie benefity...

 • Company ERI BAKERY, a.s. in Bratislava
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Rozvoz pekárenských výrobkov v okrese Senica, Malacky, Bratislava - vychystanie tovaru, naloenie tovaru, rozvoz poda rozpisu obchodov.Rozvoz tovaru dodávkou do 3,5 tony.Zodpovednos za prevádzku a údrbu prideleného motorového vozidla.Výhody:Po mesiaci 900 euro v istom...

 • Company DANUBIUS spol. s r.o. in Bratislava
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu hadáme pracovníka v oblasti administratívy na poloviný úväzok - Administratívny pracovník s miestom výkonu práce Bratislava - Suchohradská.Hadáme aktívneho, samostatného a zodpovedného kolegu / kolegyu, ktorého náplou práce bude:- evidencia faktúr- evidencia vystavovanie dodacích faktúr- vedenie skladový zásob (príjemky)- nahrávanie objednávok- rozdeovanie a zakladanie dokumentov- alšie administratívne práce poda pokynov...

 • Company Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie in Bratislava
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Bené upratovanie, vrátane vynášania odpadkov, istenie podláh, dezinfekcia sociálnych zariadení, upratovanie kancelárii a spoloných priestorov.Výkon pracovnej innosti v priestoroch CPPPaP Nevädzová 7, Bratislava....

 • Company Domov dôchodcov in Bratislava
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Opatrovateská starostlivos o mobilných a imobilných klientov v teréne - v domácnosti v mestskej asti Bratislava - Ruinov....

 • Company Alza.sk s. r. o. in Bratislava
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednostiSme tím Call centristov, ktorí spolu ahajú za jeden povraz a radi podajú pomocnú ruku, pokia nemajú v nej šálku kávy. (:Pridaj sa k nám a získaj od nás hne po 30-tich odpracovaných doch bonus do výšky 200€, ako darek a pochvalu za zvládnutie adaptácie a školenia. (:V Alza.sk taktie podporujeme kariérny rast, dôkazom toho je aj to, e naši manaéri kadého pol roka prehodnocujú potenciál udí zvnútra a starajú sa tak o ich rozvoj, i motiváciu preto, aby boli pripravení postavi sa o schod vyššie . Skús zaa v Alza.sk ako zákaznícky špecialista a uká, o je v tebe. (:Pome spolu získa predstavu, o taký lovek z Customer Care (Zákaznícky Špecialista) robí:• zdvíha telefón, ke náš zákazník potrebuje pomoc (iadne aktívne navolávanie zákazníkov)• v práci sedí 11 hodín...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  The Amazon Retail Account Management team works to help Vendors be successful on Amazon, removing blockers where necessary in order to deliver the best possible customer experience and ensure people can find and discover anything they want to buy online. To support its growth, Amazon's Bratislava team is looking for an experienced Retail Account Manager. In this role, you will contribute to Amazon's mission to deliver timely, accurate and professional service to all vendors and ensure that high quality standards are guaranteed while maintaining high Service Levels on e-mail and phone. As Retail Account Manager, you will be the voice of vendor and be responsible for effectively managing escalations of complex problems from Vendors and identifies, evaluates, reports technical and/or operatio...

 • Company Jaya Prasad Siwakoti in Bratislava
  15.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Príprava typických nepálskych jedál, znalos všetkých potrebných ingrediencií.Adresa prevádzky je: Obchodná 33/B, Bratislava....

 • Company Tachyum s.r.o. in Bratislava
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tachyum is searching for a Sales Manager, based in Slovakia, Bratislava. We are looking for a passionate and driven Sales professional to join our international Tachyum team. You will be responsible for prospecting and building our sales funnel, close opportunities, and building longlasting and strategic relationships with our clients.What you’ll be doing:» Create sales strategies, arrange business meetings with prospective clients.» Take responsibility for achieving company targets through effective planning, setting sales goals, analysing performance data, and projecting future performance.» Stimulate, develop, convert and manage new and existing sales leads, opportunities and clients with focus on strategic leads and clients.» Develop and manage the sales pipeline.» Prepare proposals, p...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Bratislava
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - nenároná práca na montái- kompletizovanie komponentov pre automobilový priemysel- vykonávanie kontroly finálneho výrobku- zodpovednos za kvalitu a správnu funknos produktuVýhody:767,42 - 1 050 EUR mesiac- po 6. mes. navýšenie na 834,30 Eur príplatky- doprava do práce zabezpeená - Záhorie- ubytovanie zabezpeené- 13.ty a 14.ty plat!- bonus za dochádzku 150 Eur brutto - bonus za polyvalenciu 30 100 Eur za ovládanie viacerých pozícií na linke - príplatky za zmennos nad rámec zákona- stravné lístky v hodnote 4,00 Eur s doplatkom zamestnanca iba 0,81 Eur lístok - semestrálny polroný bonus vo výške 50percent a koncoroný od 55 do 100 percent- odmeny za sprostredkovanie Vášho kamaráta kolegu- firemné benefity odmeny pri príleitosti narodenia dieaa, sobáš, výroia.... - príspevok do III. dô...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bratislava Edit filters