Jobmonitor. Search results for Systems administrators

17 Jobs found

Used filters:
 • Systems administratorsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  •Podiea sa na zabezpeovaní plynulej prevádzky poítaovej siete, •plní operatívne úlohy, •technická pomoc/podpora v oblasti informaných sluieb v rámci ŠOP SR, •vykonáva obstarávanie náplní do tlaiarní, faxov a kopírovacích strojov, ako aj ich renováciu, vedie záznam o spotrebe a výmene náplní,•zodpovedá za správu a evidenciu softvéru a poítaových systémových licencií obstaraných ŠOP SR,•spolupracuje pri zabezpeovaní informaného toku v rámci ŠOP SR, •vykonáva školenia zamestnancov na bené vyuívanie výpotovej techniky,•dbá na dodriavanie pravidiel ochrany osobných údajov v informaných systémoch,•zabezpeuje preventívnu údrbu a bené drobné opravy výpotovej techniky.Výhody:-5 dní dovolenky navyše,-mesane osobný príplatok k základnej zloke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,-dlhodobo stabilná pozícia...

 • Company Digital Systems a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - konfigurácia a správa PC staníc, serverov a SWIFT systémov- servisné a inštalané práce- servisné zásahy v rámci spolonosti Digital Systems a u jej zákazníkov - technické konzultácie- podklady na cenové ponuky- návrhy infraštruktúryVýhody:Školenia, monos vzdelávania, jazykové kurzy, firemné akcie....

 • Company A Class Studio - Material Solutions, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - Organizácia, správa, údrba firemného informaného systému. - Komunikácia s partnerskými IT platformami...

 • Company PC SOFIS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Pracovné zaradenie v IT sektore zameranom na sieové technológie.Pracovná nápl:- inštalácia a konfigurácia sieových zariadení- inštalácia, konfigurácia a prevádzka zariadení v sieach LAN a WAN- správa pouívateských staníc- podpora pre pouívateov- podpora a údrba existujúcich aplikácií- sledovanie výpadkov systémov- práca v tíme, ako aj samostatné a proaktívne riešenie zverených úlohKvalifikácia Cisco CCNA výhodou. Pre uchádzaov o pracovnú pozíciu, ktorí nemajú alebo si potrebujú zvýši poadovanú kvalifikáciu na pracovné miesto je monos absolvova školenie zadarmo prostredníctvom úradu práce cez projekt KOMPAS+Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventov stredných a vysokých škôl.Výhody:Stabilné a fixné zamestnanie na dobu neuritú, monos zvyšovania kvalifikácie a kariérneho rastu....

 • Company Cancom in Suché
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: System Engineer Storage (w/m/d Mit den besten Mitarbeitern verfolgen wir bei CANCOM als führender Digitalisierungspartner eine Mission: Auf Basis von Digitalen Technologien entdecken und realisieren wir neue Business Potenziale für unsere Kunden. Auf unserem Weg sind wir auf der Suche nach neuen Talenten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, die unsere Teams mit innovativen Ideen und Know-how ergänzen. Dabei leben wir das Prinzip ,,Unternehmer im Unternehmen" und geben jedem Mitarbeiter so viel Gestaltungsspielraum wie möglich, um seine Talente einzubringen. Gestalten Sie gemeinsam mit uns Digitale Zukunft und starten Sie Ihre CANCOM Karriere! EINSATZORT Aachen, Köln, Ko?ice, Leipzig IHR NEUER JOB Weiterentwicklung und Betrieb unserer Storage und Cloudinf...

 • Company KAMAX Fasteners s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  •Effectively communicate and work with every level of employee from end users to high level managers and principals•Determine most effective problem resolution to minimize server downtime•Support LANs, WANs, network segments, internet, and intranet systems•Maintain system efficiency and evaluate/modify system's performance•Troubleshoot problems reported by users•Make recommendations for future upgrades•Support remote users accessing virtual desktop infrastructure•Maintain network and system security•Maintain integrity of the network, server deployment, and security•Analyze and isolate issues•Maintain and complete appropriate records for incident resolution•Ensure network connectivity throughout a company's LAN/WAN infrastructure is on par with technical considerations•Establish and documen...

 • Company GeCom, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - monitoring sieovej infraštruktúry- dohadovanie chodu dátovej siete- základná konfigurácia a správa serverov- základná konfigurácia CISCO switchov- monitoring kvality televízneho signálum- monitoring optickej siete- práca 95% asu za PC a 5% v teréneVýhody:- firemný telefón android business- paušál s neobmedzeným telefónnym íslom do celej EU- pripojenia k internetu zdarma- TV pripojenia zdarma- prístup k najnovším optickým technológiám- kvalifikácia v oblasti prenosu televíznych signálov- atraktívne finanné ohodnotenie- profesijný rast, mnostvo odborných školení a certifikácie- stravné lístky- sluobný automobil, notebook- alšie zamestnanecké benefity poda Vašej produktivity- pruná pracovná doba...

 • Company GeCom, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - konfigurácia, správa, monitoring CISCO L2/L3 switchov- úas na konfigurácii a správe serverov, firewallov na platforme Linux, analýza stavu siete (sieových sluieb)- základná konfigurácia a sprava linuxových serverov- konfigurácie IPTV a práca na jej vývoji- DVB-C / DVB-T multiplexing- práca s televíznym signálom a jeho spracovaním- úas na alších internetových projektoch spolonosti v prostredí ISP- monos postúpi na vedúcu pozíciu na návrh a správu sieových technológii- monos postúpi na vedenie dynamického tímu, ktorý spravuje rozsiahlu mestská optickú sieVýhody:- firemný telefón android business- paušál s neobmedzeným telefónnym íslom do celej EU- pripojenia k internetu zdarma- TV pripojenia zdarma- prístup k najnovším optickým technológiám- kvalifikácia v oblasti prenosu televíznych signá...

 • Company WiBaComp, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  správca informaného systému...

 • Company Trenčiansky samosprávny kraj in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  • znalos Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalos ITMS výhodou),• znalos Windows server 2003 a novší• znalos Linux• znalos správy active directory• znalos TCP/IP• znalos prevádzky a údrby PC, periférií a softwarového vybavenia• výhodou je aktívna znalos anglického alebo iného svetového jazyka,• výhodou je znalos projektového riadenia (aj práca s MS Project)• výhodou je znalos sieových produktov od spolonosti Cisco• by driteom vodiského oprávnenia – skupina „B“....

 • Company Geodetický a kartografický ústav Bratislava in Rovné
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  -        vykonávanie pravidelných profilaktických prác poítaov,-        riešenie závad osobných poítaov, notebookov a tlaových zariadení, -        vykonávanie úloh spojených s inštaláciou novej IKT techniky a    príslušenstva,-        zabezpeenie aktualizácie operaných systémov a aplikácií osobných poítaov,-        kontrola stavu hardvéru a diagnostikovanie moných zdrojov porúch,-        vykonávanie údrby a monitorovanie prevádzky IT infraštruktúry,-        údrba a monitorovanie LAN siete,-        správa prístupových práv,-        správa licencií koncových zariadení IKT,-        zabezpeovanie prevádzky poítaovej siete,-        zabezpeovanie ochrany LAN siete,-        zabezpeenie úrovne sluieb (SLA) na zverených slubách-        inštalácia a konfigurácia aktívnych a pasívnych prvkov LAN...

 • Company Bytové družstvo Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  informatik - správca poítaovej siete: zabezpeuje pre zamestnávatea správu a údrbu poítaovej siete a informaného systémuVýhody:bez výhod...

 • Company KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Správa poítaovej siete 50 maloobchodných predajní.Výhody:práca v stabilnej spolonostisluobné auto, notebook, mobilný telefónstravovacia karta15percent zava v centre sluieb Koralnákup potravín za vekoobchodné ceny...

 • Company Cancom in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: Azure Cloud Administrator (f/m/d) As a leading digitization partner with the best personnel, we at CANCOM have one mission: to discover and realize new business potential for our customers on the basis of digital technology. Along the way, we are on the lookout for talented individuals from a number of different fields to strengthen our team with innovative ideas and expertise. We embrace the concept of 'entrepreneurs in the enterprise' and give every employee as much creative leeway as possible for them to show their talent. Join a team of around 3,000 highly motivated colleagues, shape the digital future, and launch your career at CANCOM! In order to remain competitive in the digital age, however, companies need to implement a holistic digital strategy. Havin...

 • Company Cancom in Suché
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: System Administrator (w/m/d) Microsoft SharePoint / SharePoint Online Mit den besten Mitarbeitern verfolgen wir bei CANCOM als führender Digitalisierungspartner eine Mission: Auf Basis von Digitalen Technologien entdecken und realisieren wir neue Business Potenziale für unsere Kunden. Auf unserem Weg sind wir auf der Suche nach neuen Talenten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, die unsere Teams mit innovativen Ideen und Know-how ergänzen. Dabei leben wir das Prinzip ,,Unternehmer im Unternehmen" und geben jedem Mitarbeiter so viel Gestaltungsspielraum wie möglich, um seine Talente einzubringen. Gestalten Sie gemeinsam mit uns Digitale Zukunft und starten Sie Ihre CANCOM Karriere! EINSATZORT Aachen, Köln, Ko?ice, Leipzig IHR NEUER JOB Weiterentwicklung u...

 • Company sli.do s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  We are looking for a person, who would join our IT manager on the mission to enable the rest of the company with various IT initiatives. We are using plenty of tools and we expect to reconsider many of them to simplify our workflow. Our IT team will determine the toolset, used integrations and guidelines of how we work. In order to succeed, we need to stay both lean and organized in a fast paced environment. Your role- Administration and maintenance of tools – Access management tools (OKTA) – Networking tools (VPN, local network) – Online conferencing tools (Zoom) – Communications tools (GSuite, Slack)- Implementation of internal computers, thin clients, vendor and license management- Maintain and improve our office infrastructure- Support our colleagues with IT related questions a...

 • Company PRODCEN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  údrba a rozširovanie existujúcej infraštruktúry siete (konfigurácia, zálohovanie dát, antivírová kontrola, ochrana dát)zodpovednos za funknos systémovtechnická podpora pouívateov a správa pouívateov, komunikácia s pouívatemiriešenie a diagnostikovanie problémovvybavovanie servisných poiadaviekstarostlivos o uívateské PC, NB, mobilné telefóny, tlaiarne at. (SW a HW podpora - inštalácia, aktualizácia a konfigurácia)odborné práce na optických, bezdrôtových alebo kabeláných systémoch pre sieteVýhody:práca v silnej zahraninej spolonostimonos profesného rastumotivaný bonusštvrroné odmenypolroné odmenykoncoroné odmenydarekové poukákypríspevok zamestnávatea na III.pilier...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems administrators Edit filters