Jobmonitor. Search results for Shop supervisors

29 Jobs found

Used filters:
 • Shop supervisorsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Nápl práce zástupkyne/zástupcu predajne:* zastupuje pracovnú pozíciu vedúca/vedúci predajne* na inej zmene vykonáva totoné innosti ako vedúca/vedúci predajne* riadi a organizuje innosti na predajni,* vedie tím zamestnancov predajne,* motivuje a hodnotí zamestnancov predajne,* objednáva a preberá tovar,* reguluje stav zásob predajne,* komunikuje so zákazníkmi.Výhody:- Práca bez sprostredkovateských agentúr,- osobné ohodnotenie po skúšobnej dobe,- príplatky za prácu v sobotu a nedeu,- príspevok na rekreáciu a rehabilitáciu,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- sociálna výpomoc pri nároných ivotných situáciách,- príspevok na stravovanie,- príspevok na kultúru a šport,- odmeny a ocenenia pri príleitosti ivotných a pracovných výroí,- monos vyuíva benefity vernostného programu,- mimoria...

 • Company JK & SN GROUP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Zabezpeenie plynulého chodu prevádzky, zodpovedanie za predajné výsledky a plnenie stanovených finanných plánov, objednávanie tovaru a sluieb v závislosti od stavu zásob a okolností, vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovníkov, rozvíjanie ich odborných schopností a zruností, vypracovávanie rozpisov pracovných zmien, prideovanie pracovných inností v rámci prevádzky, vykonávanie dohadu nad kvalitou poskytnutého tovaru a sluieb zákazníkom, prijímanie saností zákazníkov, vybavovanie reklamácií v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi, preberanie dennej trby a zabezpeenie jej riadneho odvádzania, vykonávanie riadnej, priebenej a mimoriadnej inventarizácie zásob, vedenie predpísanej dokumentácie a podkladov na mzdové . Výhody:bez výhod...

 • Company COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  riadi a zabezpeuje riadny chod prevádzkovej jednotkyobjednáva, preberá a zodpovedá za tovar v prevádzkovej jednotkeorganizuje prácu zamestnancov prevádzkovej jednotkyobsluhuje pokladuVýhody:nadstavbové zloky mzdy tretí pilier dôchodkového sporeniavlastné rekreané zariadenie...

 • Company COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - preberanie, ošetrovanie a predaj tovaru- vedenie príjmu a skladovej evidencie- komunikácia s dodávatemi a obchodnými partnermi- objednávanie tovaru, zodpovednos za skladbu sortimentu- zabezpeenie spracovania dennej a mesanej uzávierky- zodpovednos za chod predajne- zodpovednos za plnenie stanovených ukazovateov- riešenie reklamáciíVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- firemné vzdelávanie- zamestnanecké výhody- 609,-eur prémie z obratu 5percent...

 • Company Daffer spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednostiNie sme bené papiernictvo, nakoko sa odlišujeme od obvyklého štandardu.Máme nielen zaujímavý a prvotriedny sortiment, ale vo všetkom systém a poriadok.Preto aj naše poiadavky na nového kolegu sú nasledovné:• zabezpeovanie spokojnosti zákazníka a kvality obsluhy na predajni• poradenstvo a príjemné vystupovanie• motivácia zvereného tímu, pozitívny prístup• objednávanie tovaru a sluieb v závislosti od stavu zásob a potrieb prevádzky• vypracovávanie rozpisov pracovných zmien, prideovanie pracovných inností v rámci prevádzky• zodpovedanie za predajné výsledky a plnenie stanovených finanných plánov• vedenie predpísanej dokumentácie a podkladov na mzdové úely• práca aj v sobotuVýhody:Základná zloka mzdy brutto a alšie odmeny:704 € po skúšobnej dobe v prípad...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Kava
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Zboujete vôu drogérie a radi pracujete v istom prostredí? Robíme všetko preto, aby sa všetci v našich predajniach cítili príjemne, za ím je kopec roboty. Ak Vás nebaví stá na jednom mieste, ale stále potrebujete nieo robi, ste náš lovek. Urite to vyuijete pri dokladaní nového tovaru, o budete robi asto. Takto sa zoznámite s rôznymi zaujímavými a stále novými výrobkami. Ako dobre poradi zákazníkom, Vám ukáeme cez mnostvo vzdelávacích aktivít. Svoju rados z práce s umi urite vyuijete na pokladni. V dm-ke sa hranice nekladú, máte monos kariérneho postupu.Výhody:- 13. a 14. plat- príspevok na dôchodkové sporenie v hodnote 3 percent z hrubého platu- kafetéria systém so širokým výberom partnerov- firemné, športovo-kultúrne aktivity a podujatia, podpora športových tímov- odborné vzdelávanie a úas...

 • Company Erika Olahová - OJO in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  *príprava a predaj rastlinných nápojov, raajok a obedových menu*zodpovednos za udranie kvality a dizajnu vydávaných jedál*telefonické prijímanie objednávok, ich evidencia, následná príprava a predaj*obsluha zákazníkov a predaj doplnkového tovaru (zahajúc obsluhu e-kasy, platobného terminálu, manipulácia s dennou trbou)*vedenie evidencie skladu a inventarizácia tovaru*komunikácia s dodávatemi (zabezpeovanie surovín - objednávanie a prijímanie surovín a tovaru poda potrieb prevádzky)*príprava prevádzky k dennému otvoreniu a zatvoreniu*zabezpeovanie plynulého chodu prevádzky prihliadajúc na dokumentáciu HACCPVýhody:konzumné z ponúkaného sortimentu prevádzky OJO vo výške 20 € na 1 mesiac...

 • Company KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Riadenie obchodnej prevádzkyVýhody:Práca v stabilnej spolonostiStravovacia kartaOdmeny poda výsledkov...

 • Company COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - preberanie, ošetrovanie a predaj tovaru- vedenie príjmu a skladovej evidencie- komunikácia s dodávatemi a obchodnými partnermi- objednávanie tovaru, zodpovednos za skladbu sortimentu- zabezpeenie spracovania dennej a mesanej uzávierky- zodpovednos za chod predajne- zodpovednos za plnenie stanovených ukazovateov- riešenie reklamáciíVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- firemné vzdelávanie- zamestnanecké výhody- 609,-eur prémie z obratu 5percent...

 • Company DANUBIUS spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  nákup tovarových zásob: mäso a mäsové výrobky,  zodpovednos za správnos a úplnos íselníkov (obchodní partneri – len  odberatelia a ich zaradenie do jednotlivých trhov, tovarové skupiny) –  správnos a úplnos jednotlivých cien (základny trh, akciové ceny, dealerské kategórie, pultové ceny...

 • Company GECO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  - plánovanie dochádzky v dochádzkovom systéme- zodpovednos za chod prevádzky- pultový predaj cigariet, tabakových výrobkov, doplnkového fajiarskeho sortimentu a tlae- poradenstvo a obsluha zákazníkov- aktívna ponuka tovaru zákazníkom- starostlivos o reprezentatívny vzhad predajne- práca na PC pokladni- práca na Tipos termináli- objednávky tovaru, dopanie tovaru- inventarizácia- práca s hmotnou zodpovednosouVýhody:- základná mzda plat 840€ na mesiac brutto variabilná zloka a 565€ na mesiac brutto- stravné lístky v hodnote 5,00€ vo forme stravovacej karty Ticket Restaurant,- odmeny za predaj a do výšky 245,- EUR,- príplatky za víkendy, sviatky a nonú prácu,- preplácanie nadasových hodín,- odmeny pri pracovných výroiach,- istota pravidelnej výplaty v stanovenom termíne,- profesionálne zaško...

 • Company STARDUST TRADING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Zabezpei plynulý chod prevádzkyBudovanie stabilnej klientskej základneAktívny predaj tovaru, Vybavovanie reklamácií, Práca s pokladou.Výhody:- Progresívny systém odmeovania- Monos kariérneho rastu.- Darekové poukazy....

 • Company STARDUST TRADING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  - Zabezpei plynulý chod prevádzky- Budovanie stabilnej klientskej základne- Aktívny predaj tovaru- Vybavovanie reklamácií- Práca s pokladouVýhody:- Progresívny systém odmeovania- Monos kariérneho rastu- Darekové poukazy...

 • Company COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - preberanie, ošetrovanie a predaj tovaru- vedenie príjmu a skladovej evidencie- komunikácia s dodávatemi a obchodnými partnermi- objednávanie tovaru, zodpovednos za skladbu sortimentu- zabezpeenie spracovania dennej a mesanej uzávierky- zodpovednos za chod predajne- zodpovednos za plnenie stanovených ukazovateov- riešenie reklamáciíVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- firemné vzdelávanie- zamestnanecké výhody...

 • Company FAST PLUS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - práca na predajni PLANEO Elektro v Bardejove- spoluzodpovednos za vedenie poboky - spoluzodpovednos za výsledky predajne - vedenie tímu pracovníkov - predaj elektrospotrebiov - manipulácia s tovarom - práca s pokladou - splátkový predaj - udriavanie poriadku na predajni a v skladeVýhody:- budete zarába 900-1.100€ i viac mesiac v hrubom Zákl. zloka mzdy: 320€ pohybl. zloka zákonné príplatky spolu 900–1100€ a viac mesiac - stanete sa jedným z tímu zamestnancov najúspešnejšej siete elektropredajcov posledných rokov- budete ma príleitos pracova s najnovšími technológiami z oblasti elektra- zúastníte sa atraktívnych školení poas pracovnej doby - dostanete príleitos vybudova si kariéru- zapojíte sa do prepracovaného adaptaného programu pre nových zamestnancov- zúastníte sa pravideln...

 • Company LK - montáž, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  zásobovanie prevádzky, obsluha zákazníkov, útovanie do ERP, príprava dokladov pre útovnú firmu...

 • Company FAST PLUS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práca na predajni PLANEO Elektro v Luenci - spoluzodpovednos za vedenie poboky - spoluzodpovednos za výsledky predajne - vedenie tímu pracovníkov - predaj elektrospotrebiov - manipulácia s tovarom - práca s pokladou - splátkový predaj - udriavanie poriadku na predajni a v skladeVýhody:- budete zarába 900-1.100€ i viac mesiac v hrubom Zákl. zloka mzdy: 320€ pohybl. zloka zákonné príplatky spolu 900–1100€ a viac mesiac - stanete sa jedným z tímu zamestnancov najúspešnejšej siete elektropredajcov posledných rokov- budete ma príleitos pracova s najnovšími technológiami z oblasti elektra- zúastníte sa atraktívnych školení poas pracovnej doby - dostanete príleitos vybudova si kariéru- zapojíte sa do prepracovaného adaptaného programu pre nových zamestnancov- zúastníte sa pravidelný...

 • Company Ing. Ľubomír Čupka TATRAPET, export-import,chovateľské potreby in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zástupca vedúceho výrobyVedenie recepcie - agendy, vystavovanie príjemiek...Výhody:práca vo firme s 25 - ronou históriou, zaškolenie na zaiatku spolupráce, stabilné pracovné miesto...

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Organizova prevádzku na F&B úseku po organizanej, kvalitatívnej, odbornej a technickej stránke s cieom jeho efektívneho fungovania, spokojnosti klientov a maximálneho zisku, podnecova a prináša návrhy na doplnenie a rozvoj produktov a sluieb hotela a obchodno marketingových aktivít s cieom dosiahnu obsahové aj imidové líderstvo na trhu, pripravova podklady pre rozpoet hotela a kontrolova efektívne vynakladanie finanných prostriedkov s cieom neprekroenia stanoveného rozpotu na F&B úseku, riadi stav zásob s cieom optimalizova cash-flow, Monitorova a rozvíja dodriavanie vnútorných smerníc, pracovných postupov, manuálov a štandardov s cieom efektívneho vyuívania zamestnancov, vies pracovný tím a zodpoveda za organizovanie a riadenie udských zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi. V...

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Riadenie maloobchodnej predajne mäsa a mäsových výrobkov,- objednávanie tovaru,- zabezpeenie hygieny a kvality predaja,- spracovanie uzávierok za predaju.Výhody:- 624 eur funkný príplatok od 100 eur, prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesané ,- vernostné a vianoné odmeny rone ,- jedálna karta,- sezónne zamestnanecké balíky Vianoce, Veká noc ,- pracovné obleenie....

 • Company CBA Market, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zastupovanie vedúceho predajne,- vedenie a motivácia personálu,- administratívna innos súvisiaca s prevádzkou predajne,- práca na pokladni a doplovanie tovaru na predajnej ploche.Výhody:- stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spolonosti,- adekvátne finanné ohodnotenie,- prvé dva roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve,- rovnaká mzda pre muov a eny,- príjemná atmosféra v motivovanom tíme,- kvalitný systém zaškolenia,- monos kariérneho rastu v rámci spolonosti,- práca na plný úväzok, dva dni v týdni voné,- stravné lístky v hodnote 3,83 €,- darekové poukáky,- zamestnanecká karta so zavou na nákup tovaru....

 • Company MILK-AGRO,spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Vedenie a motivácia kolektívu,- objednávanie tovaru,- preberanie tovaru,- práca na predajni....

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Riadenie tímu zamestnancov, kontrola práce operátorov a plnenie výrobného plánu, reporting, riešenie problémov výroby....

 • Company PATÁK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  efektívne riadenie chodu predajne a personálu, komunikácia s vedením spolonosti a s obchodným partnerom tak, aby predaja fungovala a tvorila zisk, reportovanie výsledkov predajne, plnenie plánu predajne, motivácia a zaškolenie zamestnancov, vedenie predpísanej dokumentácie a podkladov na mzdové úely, prezentácia tovaru v súlade s firemnou politikou a administratívna innos súvisiaca s prevádzkou predajne, budovanie dobrých vzahov so zákazníkmi predajne...

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom,- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru, - práca s pokladou a platobným terminálom,- udriavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,- oznaovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek, - informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.Výhody:- 624 eur funkný príplatok od 100 eur, prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesané ,- vernostné a vianoné odmeny rone , - jedálna karta,- sezónne zamestnanecké balíky vianoce, veká noc , - pracovné obleenie....

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Riadenie maloobchodnej predajne mäsa a mäsových výrobkov,- objednávanie tovaru,- zabezpeenie hygieny a kvality predaja,- spracovanie uzávierok za predaju.Výhody:- 624 eur funkný príplatok od 100 eur, prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesané ,- vernostné a vianoné odmeny rone ,- jedálna karta,- sezónne zamestnanecké balíky vianoce, veká noc ,- pracovné obleenie....

 • Company Grenhill consulting, s.r.o. in Nitra
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zodpovednos za obchodné výsledky- Aktívne oslovovanie a starostlivos o zákazníkov v regióne (Nitra a okolie)- Vedenie poboky, predajne spojovacieho materiálu a kotviacej techniky- Rozdeovanie práce na poboke- Marketingové aktivity v rámci regiónu- Komunikácia s centrálnym skladom a objednávanie tovaruVýhody:- Príjemné pracovné prostredie a profesionálny kolektív- Stabilné zázemie spolonosti- 13. plat a monos odmien a bonusov poda dosiahnutých výsledkov- Firemný telefón- Sluobný automobil- Stravné lístky plne hradené zamestnávateom- Vzdelávanie a školenia...

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Riadenie maloobchodnej predajne mäsa a mäsových výrobkov,- objednávanie tovaru,- zabezpeenie hygieny a kvality predaja,- spracovanie uzávierok za predaju.Výhody:- 1001 eur funkný príplatok od 100 eur, prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesané ,- vernostné a vianoné odmeny rone ,- jedálna karta,- sezónne zamestnanecké balíky Vianoce, Veká noc ,- pracovné obleenie....

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom,- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru, - práca s pokladou a platobným terminálom,- udriavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,- oznaovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek, - informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.Výhody:- 1001 eur funkný príplatok od 100 eur, prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesané ,- vernostné a vianoné odmeny rone , - jedálna karta,- sezónne zamestnanecké balíky vianoce, veká noc , - pracovné obleenie....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Shop supervisors Edit filters