Jobmonitor. Search results for Shop supervisors

6 Jobs found

Used filters:
 • Shop supervisorsx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Kaufland Slovenská republika v.o.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  komplexná zodpovednos za chod zvereného oddelenia po personálnej a procesnej stránkezabezpeenie optimálneho toku a dostupnosti tovaru poda interných procesov a poiadaviekvedenie, podpora a motivovanie vlastného tímuplánovanie týdenných zmien personálu zvereného oddeleniasledovanie kúových ukazovateov (napr. trby, zavy) a prijímanie opatrení na zlepšenie výsledkov prideleného oddeleniaVýhody:atraktívna mesaná mzda od 1260 € bruttoférový prístup, skvelý tím kolegov, práca pre TOP zamestnávatea a priestor na kariérny rastprepracovaný systém zaškolenia a monosti individuálneho rozvoja prostredníctvom širokej škály kurzovlákavé benefity - vernostná dovolenka nad rámec zákona, karta Multisport, atraktívne zavy u našich partnerov, sabatikal – dlhodobé neplatené vono, vianoné balíky, darekové pouk...

 • Company Kaufland Slovenská republika v.o.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vedenie menšieho tímu a zabezpeenie efektívneho chodu zvereného úsekuzodpovednos za erstvos tovaru a dodriavanie hygienických predpisov na danom úsekukvalitné zaškolenie nových kolegov vo všetkých innostiach daného úsekuprezentácia tovaru poda aktuálnych predpisov a kontrola cienpoda potreby práca na pokladniVýhody:atraktívna mesaná mzda 900 € brutto základná mzda 870 € brutto fixný príplatok 30 € brutto ; garancia roného navýšenia mzdy poas prvých rokov zaplatená kadá odpracovaná minútapracovná zmluva na dobu neuritúférový prístup, skvelý tím kolegov, práca pre TOP zamestnávatea a priestor na kariérny rastprepracovaný systém zaškolenia a monosti individuálneho rozvoja prostredníctvom širokej škály kurzovlákavé benefity - vernostná dovolenka nad rámec zákona, karta Multisport, atraktí...

 • Company KORUNA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - samostatné vedenie zverenej predajne a celého kolektívu- zabezpeenie bezproblémového chodu predajne- efektívne objednávanie tovaru- aktívna práca na predajni, prehad o tovare- administratívna innos súvisiaca s prevádzkou predajne- podieanie sa na hospodárskom raste prevádzkyVýhody:- práca v príjemnom prostredí a kolektíve- zázemie stabilnej spolonosti a stálej práce- monos kariérneho rastu...

 • Company Tridé s.r.o. in Záhrada
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Predaj a riadenie prevádzky predajne s tovarom: eleziarstvo, záhrada, voda-elektro, hobby...

 • Company COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Zastupovanie vedúcej predajne, objednávanie, príjem a preberanie tovaru, komunikácia s dodávatemi, vedenie skladovej evidencie. Vykonávanie pokladninej sluby a doplnkových sluieb, vykladanie a dokladanie tovaru....

 • Company OKAY Slovakia, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tvojou náplou práce bude:- práca s pokladou (zodpovednos za finannú hotovos)- spracovávanie objednávok, reklamácií a výmeny tovaru- predaj splátok, poradenstvo zákazníkovi a komunikácia so splátkovými spolonosami- predaj tovaru, podpora nákupu a pomoc pri výbere správneho tovaru poda poiadaviek zákazníka- starostlivos o predaju (ochrana tovaru a majetku na predajni, zatraktívnenie predajne, efektívne usporiadanie tovaru, udriavanie istoty)- ostatná administratíva predajne (spracovávanie pošty, tla cenoviek, vedenie dokumentácie, komunikácia s centrálou)- plnenie alších primeraných úloh poda pokynov nadriadeného...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Shop supervisors Edit filters