Jobmonitor. Search results for Odd job persons

18 Jobs found

Used filters:
 • Odd job personsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  pomoc pri údrbe budov a interiéru materskej školy, starostlivos o školský dvor...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Obsluha osobného výahu vrátane poskytovania informácií......

 • Company Obec Konská in Zelené
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - údrba budov a areálov (drobné opravy, istenie, natieranie, údrba miestnych komunikácií - zimná/letná)- starostlivos o zele (kosenie, polievanie zelene, orezávanie drevín)- manipulané práce pri rozvoze/odvoze materiálu, náradia, komunálneho odpadu...Výhody:37,5 hod. pracovný as týde, 5 dní dovolenky oproti ZP, peaný príspevok na stravu, predenie pracovného pomeru moné, zvýšenie platu po zapracovaní uvedený plat je nástupný ...

 • Company Cor Logistics, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  údrbárske práce vo výrobnej spolonostiopravy jemnej elektronikyVýhody:monos ubytovania v areáli spolonosti...

 • Company HOREZZA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •Zodpovednos za pravidelnú údrbu hotela a opravy (voda, elektrika, výmena iaroviek, opravy svietidiel, klimatizácia, vzduchotechnika). Hlavná innos je zameraná na fyzický výkon práce.•Zabezpeenie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy hotela a areálu. Odstraovanie zistených porúch a nedostatkov. Zúastovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupracuje pri odstraovaní zistených porúch a nedostatkov.•Znalos technických parametrov a špecifikácie pouívaných prístrojov a zariadení.•Vykonávanie drobných stavebných úprav, murárskych prác, maliarskych prác, sanitárnych opráv, drobných zámoníckych prác.Výhody:Zabezpeenie stravovania za symbolickú úhradu.Monos výmenných rekreácii v našich zariadeniach v rámci SR.Ponuka dlhodobej a stabilnej spolupráce....

 • Company Mesto Zlaté Moravce in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  pomocný pracovník údrby budov a areálov MÚ, MŠ, CV...

 • Company CK Boomerang s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme zruného údrbára a správcu do našeho tímu. Spravujeme viaceré objekty a tak isto aj prírodné stanové táborisko. Táto práca si vyaduje pozna problematiku správy budov, prácu s runým náradím, opravy vody, elektriky. Rôzne stavebné práce a úpravy i u s drevom, kovom, záhradnícke práce a podobne.Kee sme malý tím, hadáme všestranného a zodpovedného kolegu, ktorého bavia takéto práce, nebojí sa ani upratovania ani väších projektov a ktorý je ochotný sa priui nové veci.Poas prípravy podujatí nás zárove aká vea upratovania, bené údrbárske práce ako "okolo domu", stavba altánku a podobné aktivity. Poas letných mesiacov sú to aj záhradnícke práce v stredisku aj na táborisku. Zárove je potrebné ma vodiský preukaz min. skupiny B. alšie výhodou. Úlohou správcu sú aj drobné nákupy a denne dováa s...

 • Company EQUISTAR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Údrba budovy a areálu, kosenie trávniku, udrovanie istoty v areáli, zametanie, hrabanie listov, odohranie snehu....

 • Company Domov v prírode, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  pomocné práce súvisiace s údrbou a správou budov; pracovná doba sa delí poas da nasledovne: 6:00-10:00  a 18:00-22:00;pohotovos na telefóne pre prípady havarijných stavov napr. porucha výahu, výpadok elektriny, ivelné pohromy ( sneh, voda, vietor) vzhadom k tomu, e zariadenie je umiestnené  mimo obce a je potrebné okamité odstránenie havárií kvôli ohrozeniu ivotov a zdravia klientov zariadenia sociálnych sluieb; prevoz klientov v prípade akútnych problémov za nepriaznivého poasia...

 • Company IMBIZ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údrbe a odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spolonosti- perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s monosou dlhodobej kariéry- dynamické pracovné prostredie- a ešte mnoho viac...

 • Company MABOM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údrbe a odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spolonosti- dynamické pracovné prostredie...

 • Company Obec Vinosady in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Nápl práce: starostlivos o verejnú zele, zimná údrba ciest a chodníkov, drobné opravy na budovách OcÚ.Poiadavky a výhodou je : - vyuený v niektorom praktickom odbore ako napr. vodár, elektrikár, stolár a pod.- vodiský preukaz typu „B“ - kuriský preukaz výhodou.Výhody:bez výhod...

 • Company Mesto Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Údrbárske práce zamerané na vodárske a kúrenárske práce.Výhody:Príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce.Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.Dovolenka nad rámec Zákonníka práce....

 • Company Berto sk, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Do nášho tímu hadáme stavbára, ktorí má skúsenosti s murárskymi, tesárskymi , eleziarskymi a betonárskymi prácami. - murovanie, omietky- sadrokartóny- obklady a dlaby- betónovanie- maliarske práce- šalovanie- strechyVýhody:Ponúkame prácu na plný pracovný úväzok, stabilné zázemie, monos rastu, výborný pracovný kolektív a atmosféru rodinnej firmy.príspevok na ubytovaniestravovanie v závodnej jedálnizvýhodnené ceny produktovdarek k Vášmu sviatku narodeniny, meniny vitamínový balíekfiremné akcie a team buildingy...

 • Company FirstFarms Agra M s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pomocné práce pri údrbe a opravách hospodárskych budov a zariadení v areáloch rastlinnej a ivoíšnej výroby....

 • Company ProSchola, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Údrbárske práce v budove a areáli materskej školy....

 • Company Hotel sv. Ludmila, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Do nášho malého kolektívu hadáme Údrbára Hotela sv. Ludmila**** v Skalici. Vašou náplou práce budú:- technické a údrbárske práce v priestoroch hotela (aj cez víkendy)- manuálne práce pri udriavaní vnútorných priestorov hotela (drobné opravy a stavebné práce)- starostlivos o vonkajšie priestory hotela - kosenie, upratovanie- koordinácia externých dodávateov (vodo a elektroinštalácie, vzduchotechnika, plynová kotola, zdvíhacie zariadenia)Výhody:-príjemné pracovné prostredie-výrazné zavy pre zamestnancov na rodinné oslavy-práca vhodná aj pre aktívnych dôchodcov - ponúkame práce aj na ivnos, skrátený úväzok alebo na dohodu popri dôchodku vyaduje sa výborný zdravotný stav Vopred akujeme za prejavený záujem pracova v našom tíme Hotela sv. Ludmila v Skalici.Kontaktova budeme iba kandidátov, ...

 • Company Smižianske služby s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Na toto VPM je finanne podporené...§53g...Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor.Výhody:bez výhod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Odd job persons Edit filters