Jobmonitor. Search results for Odd job persons

34 Jobs found

Used filters:
 • Odd job personsx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company ISS Facility Services spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Uhanie snehu radlicou na aute v areáli MAHLE.Pruná prac. doba poda potreby....

 • Company ProperClean s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  PODMIENKA: UCHÁDZA MUSÍ BY VEDENÝ NA ÚRADE PRÁCE.• Udriavanie istoty v pridelenom priestore alebo objekte. • Vysávanie neistôt z kobercov, rohoiek a iných povrchov. • Umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch. • istenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení. • Vysýpanie a odnášanie neistôt do smetných košov. • Vykonávanie ostatných bených upratovacích prác (utieranie prachu, zametanie, tepovanie a podobne)....

 • Company Miroslava Jánošová in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  Údrba budov a areálov, kontrola a udriavanie istoty....

 • Company ATALIAN SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  Pomocné práce pri údrbe budovy a areálu na danej zákazke:- istenie zverených priestorov a areálu,- technické istenie,- vynášanie odpadkov a starostlivos o odpadové hospodárstvo,- starostlivos o zverené technické vybavenie a pomôcky,- ovládanie a základná údrba upratovacích strojov....

 • Company Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  Kontrola, zabezpeenie kontroly a obsluha technologických zariadení - kotola.Zabezpeenie vykonania opráv.Odstraovanie drobných závad.Dodriavanie a aplikácia bezpenostných pokynov a štandardov.Údrba a kosenie pozemkov.Prevoz klientov....

 • Company JKV s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  Pomocný pracovník údrby budov a areálov vykonáva okrem iného pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údrbe a odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch....

 • Company Maschinenring Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - upratovanie parkoviska / zber odpadkov, zametanie, vysávanie vysypávanie smetných košov, umývanie fajiarskych prístreškov / - obsluha komunálneho vysávaa- zimná údrba - odhanie a posyp parkovískVýhody:OOPP dané zamestnávateom, lístky v hodnote 4Eur, finanné benefity - dochádzkový bonus, seniorita, výkonnostný bonus, poziný bonus, dochvíny bonus a iné...

 • Company STRETTON s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Vykonávanie jednoduchých pomocných prác pri všeobecnej údrbe budov a ich okolia a pri odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch....

 • Company TeHo Topoľčany, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Pomocné údrbarské innosti.Udriavanie poriadku vo vnútorných priestoroch kotolne.Vysávanie a umývanie podlahy istiacim automatom.Udriavanie poriadku vo vonkajších priestoroch okolo prevádzky.Kosenie vonkajšieho areálu kosakou a krovinorezom.Výhody:K základnej mesanej mzde sa vypláca aj osobné ohodnotenie vo výške 292,50 EUR.Pracovné miesto ponúkame na dlhú dobu v zabehnutej prevádzke....

 • Company Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Upratovanie areálu školy.Pomoc pri dovoze stravy.innos na vrátnici....

 • Company Clever system plus s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Drobná údrba komunikácií v okolí budov a v rámci areálu (odpratávanie snehu, posyp klzkých plôch, odstraovanie porastov, osvetovanie výtlkov, zber odpadkov, istenie rámp a pod.).Starostlivos o zimnú a letnú údrbu areálu.Upratovanie po maliarskych, zatepovacích, rekonštrukných a iných prácach , upratovacie sluby,na základe príkazu....

 • Company Smart SK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  pomocné práce pri údrbe budov upratovanie skladov, spoloných priestorov...

 • Company PROCLEANING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Výškové práce....

 • Company Z - Finance, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  upratovacie a istiace práce...

 • Company MABOM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údrbe a odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spolonosti- dynamické pracovné prostredie...

 • Company Remiton, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - pomocné práce- zametanie- zbieranie odpadkov...

 • Company SLOVCLEAN a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - letná a zimná údrba areálov- zametanie objektov a udrovanie ich v istote...

 • Company Základná škola - Grundchule, Hradné námestie 38, Kežmarok in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Upratovanie areálu školy.Pomoc pri dovoze stravy.innos na vrátnici....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - výkon prác pri údrbe alebo zabezpeovaní technickej prevádzky dopravy, dopravných prostriedkov a strojných dopravných zariadení- vykonávanie dozoru a kontrola objektov a zariadení, udriavanie poriadku a istoty v pridelenom obvode, odstraovanie snehu, adu a neistôt z prevádzkových plôch.- doruovanie a triedenie sluobnej korešpondencie- práce pri údrbe a opravách mechanizaných a elektromechanických systémov v koajisku.Výhody:PONÚKAME:- základná mzda 690 € mes. brutto ostatné zloky mzdy- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME:- bezplatné odborn...

 • Company Obec Hunkovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Pomocné práce pri oprave a údrbe budov....

 • Company Obec Korejovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocné práce vo verejnom záujme...

 • Company Obec Cernina in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Zveaovanie a údrba nehnuteností patriacich do majetku obce....

 • Company Obec Tročany in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Údrba kultúrno správnej budovy, základnej a materskej školy, domu nádeje. Údrba verejných priestranstiev....

 • Company ProperClean s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  PODMIENKA: UCHÁDZA MUSÍ BY VEDENÝ NA ÚRADE PRÁCE, nakoko pracovné miesto bude vytvorené s príspevkom úradu PSVR.• Udriavanie istoty v pridelenom priestore alebo objekte. • Vysávanie neistôt z kobercov, rohoiek a iných povrchov. • Umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch. • istenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení. • Vysýpanie a odnášanie neistôt do smetných košov. • Vykonávanie ostatných bených upratovacích prác (utieranie prachu, zametanie, tepovanie a podobne)....

 • Company P servis s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  údrba, pomocné práce...

 • Company DE Team s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Údrba budov a areálov rôznych administratívnych a podnikových objektov:  zametanie, istenie budov, chodníkov,  v lete kosenie trávniku, polievanie, strihanie stromov, ivých plotov, v zime odhanie snehu....

 • Company HOTEL SENEC a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - upratovacie a pomocné údrbárske práce...

 • Company TRAUST s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Starostlivos o priemyselné zariadenia v priestoroch lakovne urenej pre automobilový priemysel. Pomocný pracovník údrby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údrbe a odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách. alej vykonáva pomocné práce v rámci technickej správy budov.Výhody:Stabilná práca v našej spolonosti....

 • Company TRAUST s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Starostlivos o priemyselné zariadenia v priestoroch lakovne urenej pre automobilový priemysel. Pomocný pracovník údrby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údrbe a odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách. alej vykonáva pomocné práce v rámci technickej správy budov.Výhody:Stabilná práca v našej spolonosti....

 • Company TRAUST s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Starostlivos o priemyselné zariadenia v priestoroch lakovne urenej pre automobilový priemysel. Pomocný pracovník údrby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údrbe a odstraovaní rôznych nedostatkov v budovách. alej vykonáva pomocné práce v rámci technickej správy budov.Výhody:Stabilná práca v našej spolonosti....

 • Company UBYTOVŇA PRIMA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocné práce pri zabezpeovaní prevádzky ubytovacieho zariadenia....

 • Company A.I.I. Technické služby s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  •kosba trávnatých plôch na samochodnej kosake•hrabanie pokosenej trávy•runé doisovanie priestranstiev•alšie pomocné práceVýhody:-práca v príjemnom pracovnom kolektíve v stabilnej spolonosti-výkonová odmena-bezplatné ubytovanie...

 • Company Berto sk, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zodpovedá za údrbu strojov v prevádzke, prípravu a nastavenie strojov v prevádzke, vykonanie drobných a stredných opráv strojov a zariadení. Práca na dvore, úprava areálu, stavebné práce.Výhody:Dochádzkový bonusStravovanie vo vlastnej jedálniPríspevok na ubytovanie...

 • Company Zlatko Dordevic in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Upratovanie po maliarskych, zatepovacích, rekonštrukných a iných prácach.Výhody:monos zabezpeenia ubytovania...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Odd job persons Edit filters