Jobmonitor. Search results for Manufacturing managers

7 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing managersx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company EKOM spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  - Komunikácia so zahraninými zákazníkmi a vyhadávanie nových zákazníkov, ako aj vyhadávanie dodávateov a distribútorov hutníckeho materiálu- Riadenie obchodného oddelenia a odd. technickej prípravy výroby- Príprava kalkulácií, stanovenie cenovej politiky a koncepcie plánu investícií- Úas na obchodných jednaniach a stanovenie podmienok obchodnej spolupráce- Príprava podkladov pre spracovanie obchodných zmlúv- Zodpovednos za výber dodávateov technológií a technologických celkov- Zodpovednos za komplexné (technické, ekonomické, prevádzkové, obchodné, administratívne) riadenie pridelených projektov, zákaziek a vývojových úloh- Kontrola priebehu, realizácie a plnenia plánu vývojových a zákazkových úloh,- Zastupovanie výrobno-finanného manaéra v ase jeho neprítomnosti pre oblas prevádzkových, te...

 • Company Brose Prievidza, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  -Plánuje a realizuje celé projekty od akvizície a po zaatie sériovej výroby-Vedie sériové projekty, manament riadenia zmien a nákladových zlepšení-Zodpovedný za splnenie cieov projektu-Zodpovedný za dodranie mínikov projektu-Zodpovedný za dodranie rozpotu-Vedie funkný projektový tímVýhody:-Unikátna príleitos by súasou vývojového tímu v automotive na Slovensku -Práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti zaloenej v r. 1908-Priateská a podporujúca firemná kultúra-Intenzívne školenie od expertov z Nemecka-Monosti kariérneho rastu-Flexibilný pracovný as-Sociálny program a benefity...

 • Company Sewon C&S, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Riadenie chodu kancelárie....

 • Company KLEMBER a SPOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  - Koordinácia a riadenie všetkých procesov kontroly kvality poda ISO 9001 a ISO 22001, FSSC 22000 a IFS, systém HACCP,- Zodpovednos za systém kvality a jeho zlepšovanie,- Plánovanie a realizácia interných auditov kvality,- Riadenie analýz procesov výroby pre minimalizovanie odpadu, prestojov a zvyšovanie efektivity produkcieVýhody:- pohyblivá zloka - osobná odmena - 620€- monos 13. platu- monos profesionálneho a osobného rastu- práca v stabilnej spolonosi- práca v dobrom kolektíve...

 • Company Kukdong-Euro s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Riadenie chodu spolonosti, komunikácia s riadiacimi pracovníkmi zákazníkov, vyjednávanie cien a komunikácia s dodávatemi, úhrada faktúr, zabezpeovanie nových obchodných inností pre spolonos, príprava reportov pre materskú spolonos v Kórejskej republike....

 • Company SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie v strojárskej výrobe, oddelenie kvality. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazykaVýhody:ubytovanie...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie oddelenia kvality na motorárni, zabezpeenie plynulosti výrobného procesu, plnenie kvalitatívnych noriem, vasné plánovanie dodávok motorov do výrobného procesu automobilov, úzka spolupráca s plánovaním výroby a oddelením montáe. Pravidelné reportovanie vedeniu spolonosti a materskej firme v Kórei. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing managers Edit filters