Jobmonitor. Search results for Hotel receptionists

29 Jobs found

Used filters:
 • Hotel receptionistsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company HOTEL GLAMOUR s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  komunikácia s hosami, registrácia hostí, vystavovanie faktúrVýhody:bez výhod...

 • Company DUEBI, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí.Poskytovanie informácií o ubytovacích a alších slubách zákazníkom, vrátane informácií o cenách poskytovaných sluieb.Poskytovanie sluieb spojených s pobytom hostí v hoteli.Poskytovanie všeobecných informácií o spolonosti. Predaj doplnkového sortimentu a tovaru.Prejednávanie bených záleitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách.Prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi.Prijímanie a ohlasovanie návštev nutná.Príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv.Spracovávanie podkladov pre útovníctvo.Vedenie a spracovávanie poadovaných agend a evidencií Vybavovanie objednávok hostí. Vybavovanie poiadaviek, saností a reklamá...

 • Company J.R.K. Steel s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  práca na recepcii, upratovanie izieb a priestorov ubytovacieho zariadenia (ubytovanie Kopaka)...

 • Company ABC HOTEL s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  * Práca na recepcii je kumulovaná s prácou na recepnom bare. * Ubytovávanie hotelových hostí. * Prepájanie tel. hovorov.* Spracovanie pošty, mailová komunikácia.* Administratívne asistenné práce poda potreby.* Obsluha hostí na recepnom bare a v reštaurácii.Výhody:Hotel sídli v Nitre, as Krškany, hne veda hlavnej cesty, pred hotelom je zastávka mestskej autobusovej dopravy, z oho vyplýva dobré autobusové spojenie. Hotel nemá problém s parkovacími miestami pre zamestnancov, má veké súkromné parkovisko. Zavy na súkromné akcie. Monos profesionálneho a kariérneho rastu. Kvalitná zamestnanecká strava vrátane koláov a nealko nápojov. Dobrý pracovný kolektív. Firemné veierky a iné zamestnanecké akcie....

 • Company backup jobs agency, s.r.o., in Nemecká
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Recepná/ný poas da na palube rienej lodi. Miesto práce: 4* riene lode Trasa: Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Švajiarsko, Rakúsko, Slovensko, MaarskoKlientela: nemecká (nemecky hovoriaca klientela)Dka sezóny: marec - november/januárPoas sezóny sa pracuje 6 – 8 týdov v kuse na lodi a následne sa erpá vono/dovolenka cca 10 – 14 dní. Dovolenka je hradená zamestnávateom.Výhody:Mesaná mzda netto: od 1480 - 1530 € servisné cca 300 € mesiac - Hradené zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie vo Švajiarsku- Ubytovanie a strava zabezpeené na lodi- Preplácané náklady na vycestovanie alebo zabezpeená letenka- Monos navštevova fitnes centrum a saunu priamo na lodi...

 • Company SKI KOLIESKO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca s rezervaným systémom, kalkulácie pobytov, komunikácia s hosom, check in, check out....

 • Company JAMA - GASTRO, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hotelový recepný je zodpovedný za administratívu spojenú s ubytovávaním hotelových hostí, ich zútovaním a plnením ich poiadaviek. Zodpovedá za pokladu, vybavovanie a prepájanie telefonických hovorov do/z hotela. Je prvým kontaktným bodom hotelového hosa, vystupuje v mene hotela a je hlavným miestom prijímania a odovzdávania informácií....

 • Company GULDINER, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca s pokladou;Vystavovanie útov za ubytovanie;Predaj tovaru;Vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie;! Zamestnávatea kontaktova telefonicky a dohodnú si as a miesto stretnutia !Aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácií hostíVýhody:ubytovanie, stravovanie a ubytovanie hradené zamestnávateom...

 • Company BOSS HOTEL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - znalos AJ - priamy kontakt a komunikácia s klientmi hotela,- check in a check out hostí,- práca s hotelovým systémom Hores,- vykonávanie a zodpovednos za rezervácie ubytovania,- vedenie evidencie ubytovaných hostí,- príjem hotovostných a bezhotovostných platieb,- udriavanie chodu recepcie,- práca na 12 hodinové zmeny (denné, noné)- vybavovanie mailových a telefonických rezervácií,- vybavovanie rezervácií z portálov,- aktívna komunikácia s príslušnými oddeleniami,- riešenie podnetov a reklamácií, starostlivos o zákazníkov,- poskytovanie informácií o hotelových slubách a cenách,- vystavovanie faktúr,- predaj doplnkového sortimentu,- administratívne práce,- zodpovednos za dosahovanie maximálnej spokojnosti hostí....

 • Company DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Pracovným rámcom Recepného je zodpovednos za efektívnu prevádzku všetkých súastí recepcie poas sluby.- Vykonáva "check-in" a "check-out"- Zabezpeuje informovanos hostí (hotelové sluby, miestne udalosti) - Spolupracuje pri sanostiach- Zabezpeuje prehad o obsadenosti a skupinových rezerváciách- Pracuje s peanou hotovosou a bankovými operáciami, eviduje prijaté platby- Informuje kolegov a alšie oddelenia hotela o aktivitách hotela a prevádzkových poiadavkách- Spolupracuje pri príprave efektívneho plánu práce oddelenia a inštruktái nového personálu-aktívna komunikácia v anglickom jazykuVýhody:- zázemie silnej a stabilnej spolonosti.- atraktívne prostredie trendového, dlhorone fungujúceho biznis hotela- zamestnanecké výhody staff rate medzinárodnej hotelovej siete- strava v zamestnaneckej kan...

 • Company HOTEL Zvonárska s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie sluieb pre prichádzajúcich, ubytovaných a odchádzajúcich hostí.Zabezpeenie predaja ubytovacích sluieb.Rezervácie....

 • Company MAXIN, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  práca na recepcii hotela, komunikácia s hosami, riešenie poiadaviek hostí, práca s rezervaným systémom, práca s pokladou...

 • Company EUROPROJEKTA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  práca na recepcii Hotela Karpaty**** v astkove, ubytúvanie a odubytúvanie hostíVýhody:preplácame 50percent cestovných nákladov...

 • Company Pretzelmayer Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  prvý kontakt s klientami penziónu, telefonická a mailová komunikácia, miesto s príspevkom §51a - prvé pravidelne platené Výhody:bez výhod...

 • Company BAD, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pracovník recepcie poskytuje sluby pre prichádzajúcich, ubytovaných a odchádzajúcich hostí. Zabezpeuje predaj ubytovacích sluieb, rezervovanie pobytov, zútovanie, poskytuje informácie, zabezpeuje telefonické spojenie, hovory hostí, predaj doplnkového sortimentu a innos zmenárne.Výhody:Ponúkame:-Dynamickú prácu v najlepšom hoteli na Slovensku.-Prácu v stabilnej spolonosti, ktorá je na trhu u viac ako 14 rokov-Dopravu do práce a z práce pre BB a Slia -Stravovanie-Uniformu a istiare-Kartu MULTISPORT-Ostatné nepeané benefity-Monos osobného a pracovného rastu- ......

 • Company HOTEL TURIEC, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Je zodpovedný/á za administratívu spojenú s ubytovaním hotelových hostí, ich zútovaním a plnením ich poiadaviek.Zodpovedá za pokladu, vybavovanie a prepájanie telefonických hovorov do/z hotela.Je prvým kontaktným bodom hotelového hosa, vystupuje v mene hotela a je hlavným miestom prijímania a odovzdávania informácií.Vedie profesionálnu písomnú, telefonickú a osobnú komunikáciu so zákazníkmi, obchodnými partnermi a manamentom hotela.Podáva správne informácie o hoteli, slubách, kapacitách, okolí, kultúrnych, športových a relaxaných monostiach.Stará sa o naplnenie potrieb a komfortu hostí poas pobytu, zabezpeenie alších sluieb hotela.Prijíma, eviduje a predáva doplnkový tovar, za ktorý nesie zodpovednos.Výhody:Provízny systém odmeovania za predané sluby a doplnkový tovar.Vianoné a výnimoné od...

 • Company HOTEL TURIEC, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Je zodpovedná za administratívu spojenú s ubytovaním hotelových hostí, ich zútovaním a plnením ich poiadaviek.Zodpovedá za pokladu, vybavovanie a prepájanie telefonických hovorov do/z hotela.Je prvým kontaktným bodom hotelového hosa, vystupuje v mene hotela a je hlavným miestom prijímania a odovzdávania informácií.Vedie profesionálnu písomnú, telefonickú a osobnú komunikáciu so zákazníkmi, obchodnými partnermi a manamentom hotela.Podáva správne informácie o hoteli, slubách, kapacitách, okolí, kultúrnych, športových a relaxaných monostiach.Stará sa o naplnenie potrieb a komfortu hostí poas pobytu, zabezpeenie alších sluieb hotela.Prijíma, eviduje a predáva doplnkový tovar, za ktorý nesie zodpovednos.Výhody:Provízny systém odmeovania za predané sluby a doplnkový tovar.Vianoné a výnimoné odme...

 • Company MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  rezervácie ubytovania, rezervácie sluieb hotela, komunikácia so zahraninými klientmi, vítanie hostíVýhody:bez výhod...

 • Company TANKBAR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonávanie práce na recepcii hotela -Check-in a check-out hostí, registrácia hostí-Spracovanie rezervácií-Zútovanie s hosom, príprava podkladov pre fakturáciu-Práca s hotelovým softvérom Hores, pokladou a POS terminálom-Starostlivos o hostí, poskytovanie informácií, plnenie poiadaviek hostí- Výpomoc v obsluhe, za barom- WellnessVýhody:- vstup do sáun- zamestnanecká strava- bezplatné školenia- firemné akcie- motivaný systém...

 • Company Hotel Delfín, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Check in, check out, evidencia rezervácií, komunikácia so zákazníkmiVýhody:ubytovanie, pitný reim, strava...

 • Company Hotel Saffron s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - priamy kontakt a komunikácia s klientmi hotela,- check in a check out hostí,- práca s hotelovým systémom Hores,- vykonávanie a zodpovednos za rezervácie ubytovania,- vedenie evidencie ubytovaných hostí,- príjem hotovostných a bezhotovostných platieb,- udriavanie chodu recepcie,- práca na 12 hodinové zmeny,- vybavovanie mailových a telefonických rezervácií,- vybavovanie rezervácií z portálov,- aktívna komunikácia s príslušnými oddeleniami,- riešenie podnetov a reklamácií, starostlivos o zákazníkov,- poskytovanie informácií o hotelových slubách a cenách,- vystavovanie faktúr,- predaj doplnkového sortimentu,- administratívne práce,- zodpovednos za dosahovanie maximálnej spokojnosti hostí.Výhody:- 650€ brutto 150€ mesaná odmena- 200€ mesaná odmena po skúšobnej dobe, príplatky - monos ubyto...

 • Company A. V. PLUS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Prijímanie hostí - práca so systémom Horec, následne po ukonení pobytu vyútovanie pobytu a vystavenie príslušných dokladov, prijímanie - vydávanie hotovosti- práca s rezervaným systémom.Výhody:- v pracovnej zmluve stanovený 13. plat- monos vyuívania wellness centra...

 • Company SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -zabezpeuje ubytovanie hostí v spolupráci s prijímacou kanceláriou; -overuje si pripravenos izieb, nástupy a odchody hostí hlási chyným;-poas sluby priebene sleduje pohybujúcich sa návštevníkov a podozrivé osoby hlási SBS;-zodpovedá za stav hotovosti v pokladni, za správne útovanie tovaru, sluieb a kúpeného poplatku;-pri platbe hostí prostredníctvom platobného terminálu dôsledne eviduje doklady a realizuje uzávierkyVýhody:Ubytovanie zamestnanov, príspevky DDS, alšie benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy.akujeme všetkým uchádzaom, ktorí spajú stanovené poiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktova len vybraných uchádzaov. Výberové konanie prebieha formou osobného pohovoru....

 • Company AUTOPREVENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výhody:ubytovanie...

 • Company MOTO JAS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Vybavovanie rezervácií hostí, - check in / check out hostí,- administratívne a organizané práce,- komunikácia s hosami,- pomocné práce.Výhody:- moné ubytovanie medzi pracovnými zmenami- zvýhodnené stravovanie zamestnancov MZDA: - hodinová mzda 3,60 € brutto - príplatky poda Zákonníka práce - osobné ohodnotenie závislé od mnostva a kvality práce ...

 • Company ASTON ESQUIRE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Check-in/check-out hostí, aktívny kontakt s hosom, práca s hotelovým systémom Horec, príjem rezervácií a ich spracovanie, vystavovanie útov, práca s pokladou, poskytovanie informácií, komunikácia v anglickom jazyku na dennej báze (osobne, email, telefonát)..Výhody:príplatky za prácu v noci, cez víkend, za sviatky, po skúšobnej dobe bonus osobné ohodnotenie, práca v mladom a príjemnom kolektíve, teambuilding, príspevok na stravovanie, monos prispôsobi zmeny...

 • Company Domov dôchodcov in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Práca na recepcii Domova dôchodcov, práca na dve zmeny aj poas víkendovzabezpeenie plynulého chodu recepcie,príjem a prepájanie telefonických hovorov,poskytovanie informácií o spolonosti,privítanie a usmerovanie návštev,komunikácia s klientmi a personálom....

 • Company GOLEM Holding, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Práca na recepcii hotela: ubytovanie hostí, poskytovanie informácií hosom a záujemcom, telefonická a mailová komunikácia.Výhody:Práca v mladom a vdy usmiatom kolektíve Práca s modernými technológiamiPravidelné školenia, poradyMonos podiela sa na tvorbe akcií v rámci reštaurácie a hotelaRôzne odmeny a bonusy napr. za pravidelný a presný príchod do práce, odmena za prácu nadas, bonus z predaja a iné Bezplatné cestovanie do práce a z práce firemné vozidlo, refundácia nákladov na dopravu Práca v krásnom horskom prostredí Tatranskej Lomnice.Variabilný pracovný as Mobilný telefón na súkromné úelyMonos ubytovania priamo v hoteli zamestnanecký apartmán alšie benefity:zamestnanecké zavyodmeny pri ivotných jubileáchpríspevok na dovolenkupreplatenie športových aktivítstrava nad rámec zákonazavy na...

 • Company SOMO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  práca na recepcii...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hotel receptionists Edit filters