Jobmonitor. Search results for Floor layers and tile setters

21 Jobs found

Used filters:
 • Floor layers and tile settersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company ZUKAMAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  Realizácia dokonovacích stavebných prác - murovanie, obkladanie, dladenie v interiéri, príp. exteriériVýhody:poskytnutie pracovných odevovposkytnutie pracovného náradiaposkytnutie pracovného auta...

 • Company PERGAMI GROUP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  -    Pokladanie dlaieb, podláh a mozaík v interiérových a exteriérových priestoroch. -    Výstavba, prerábanie, obkladanie a zatepovanie rodinných domov, bytoviek a astí domov (komínov, prieok, fasád).-    Rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na poadovanú vekos.-    Príprava betónu, malty, cementu a iných stavebných materiálov....

 • Company ANMAK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Odborné prace s obkladmi i dlabami pri výstavbe obytného domu. Inštalácia obkladu v kúpeliach i wc. Práca bude spoíva z:- prípravy podkladu k inštalácii obkladu- kompletné obkladaské práce s dlabou rôznych formátov i typov materiálu (rezanie, lepenie, šparovanie)- silikónovanie - inštalácie revízných dvierok- inštalácie líšt- inštalácia vani, sprchových kútov/vaniiek a odtokových zabov+ Práca s stavebným runým náradím i strojným zariadením.+ Práca s technickou dokumentáciou (výkresy, rozpotové listy)+ Manipulane práce (výkladka, prenos materiálov), upratovanie priestorov po dokonení stavebných prác i triedenie odpadov.Vodiský preukaz skupiny B a schopnos šoférova dodávku do 3,5t podmienkou!Schopnos rozumie základnej technickej dokumentácie/ stavebným výkresom.Na pracoviskách je zakázané po...

 • Company KaZet s.r.o. in Vék
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §54 - Praxou k zamestnaniu 2.... zák..5/2004 Z.z....(vek UoZ do 29 rokov mínus 1 de, min.1 mesiace evidencie,nepokraujú v procese vzdelávania, ani sa nezúastujú na odbornej príprave ).Pracovná nápl:montá podlahových krytín.Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor s pánom Zekuciom - 0905459309, resp. sa priamo dostavia do predajne spolonosti:Duklianska 38,SNV (za predajou R11).Výhody:bez výhod...

 • Company Parkety Blanár, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Pokládka podláh, SOV, prax nepoaduje, pokroilá znalos anglického jazyka, VP sk. B.Výhody:ubytovanie...

 • Company IMBIZ s.r.o. in Teplá
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - Príprava betónu, malty, cementu a iných stavebných materiálov.- Rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na poadovanú vekos.- Vkladanie izolácií proti pôsobeniu tepla a vlhkosti. - Dodriavanie poadovanej kvality vykonaných prác.- Dokonovanie stavebných prác v interiéroch a exteriéroch stavieb.- Zabezpeovanie poriadku na pridelenom pracovisku – priestor správy budov.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spolonosti- perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s monosou dlhodobej kariéry- dynamické pracovné prostredie- a ešte mnoho viac...

 • Company SOLOČIN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Pokladanie dlaieb, podláh a obkladov v interiéri a exteriériVýhody:bez výhod...

 • Company FASCIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pokládka keramických obkladov v obytných a priemysených budováchVýhody:bez výhod...

 • Company B - komplet, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Hadáme k skúsenému podlahárovi "paráka". Ideálne sú skúsenosti s pokládkou podláh. Najmä PVC, vinily, koberce, laminátové podlahy,....Ak nemáte skúsenosti, ale máte základné manuálne zrunosti a hlavne ochotu ui sa a napredova, tak predchádzajúca skúsenos nie je nutná....

 • Company FLS business, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  hadám do TPP na profesiu pokladanie dlaieb a obkladov...

 • Company Slovak Edu Team - SET, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Montá podláh.Výhody:Základný plat prémie...

 • Company TAVAT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - obkladanie stien a podláh a s tým spojené vedajšie innosti - pomocné práce pri iných stavebných úkonochVýhody: stravné lístky nadštandardný príspevok zamestnávatea ...

 • Company Nelve s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Obklada.Obkladanie stien a kladenie dlákových krytínVýhody:príspevok na dopravu, PHM, zabezpeenie ubytovania...

 • Company Strong Business group s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Obklada vykonáva obkladaské práce, zhotovuje obklady a dlaby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených obkladov v interiérových a exteriérových priestoroch.- Dokonuje stavebné práce v interiéroch a exteriéroch stavieb.- Dodriava poadovanú kvalitu vykonaných prác....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - interiérové práce- skúsenosti a znalosti v oblasti poterovVýhody:- mzda 15 € hod brutto 20 € de netto- týdenné zálohy - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company FASCIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pokládka keramických obkladov v obytných a priemyselných budovách....

 • Company INGEMA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Kompletná montá obkladov a dlaieb, vrátane hydroizolácií, škárovanie, silikónovanie, akrylovanie at....

 • Company M&S INTERIER s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pokládka obkladov a dlaby....

 • Company GRMO s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  obkladanie obkladaiek a pokládka podláh v bytových, kancelárskych, obchodných a skladových priestoroch v Bratislave a okolíspolupodieanie sa na realizácii stavebných prác v interiéroch a exteriérochmanipulácia s montánymi hmotami,obsluha zverených strojov a nástrojov, ich bená údrba,pokladanie dlaieb, podláh a mozaík v interiérových a exteriérových priestoroch,dodriavanie poadovanej kvality vykonaných prác...

 • Company Tax - Acc s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  OBKLADASKÉ PRÁCE, ZHOTOVUJE OBKLADY A DLABY VŠETKÝCH DRUHOV A NAVRHUJE SPÔSOBY OPRÁV POŠKODENÝCH OBKLADOV...

 • Company in LOCO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  práca s obkladmipomocné stavebné práceVýhody:hradenie školení a certifikátovbonusy poda pracovného výkonu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Floor layers and tile setters Edit filters