Jobmonitor. Search results for Financial and investment advisers

33 Jobs found

Used filters:
 • Financial and investment advisersx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company Romana Švajdová in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -aktívne oslovovanie nových a zverených klientov-poskytovanie starostlivosti o zverených klientov-dojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincami -podávanie informácii klientom o produktoch spolonosti-preberanie iadostí a hlásení poistných udalostí od klientovVýhody:-atraktívny systém odmeovania, ktorý vám poskytne monosti nadštandardného zárobku-kvalitné vzdelávanie poas celej kariéry-pomoc pri tvorbe vlastnej databázy klientov-po splnení produkných podmienok, monos prideli u existujúcich klientov-štvrroné bonusy v závislosti od pracovného výkonu-osobnostný a kariérny rast-monos úasti na firemných dovolenkách a akciách-by súasou najväšej a najdôveryhodnejšej poisovne na Slovensku-asovú flexibilitu...

 • Company ČSOB Poisťovňa, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  - Komunikácia s klientmi,- riešenie poiadaviek klientov,- vytváranie ponúk šitých na mieru,- cestovanie za vopred dohodnutými klientmi na základe našej databázy, - aktívna práca s databázou a vytváranie vlastného portfólia.Výhody:- Kvalitné bezplatné školenie,- flexibilná pracovná doba,- benefity finannej skupiny SOB,- príspevok na nový notebook alebo mobil,- príjemný kolektív,- technické zázemie PC, kopírka, skener ,- nadštandardný príjem 1000 € = atraktívne kvartálne bonusy poda výsledkov....

 • Company Ing. Bernadetta Kakašová TIDINA in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - konzultovanie potrieb klienta- starostlivos o klientov v pridelenom regióne- predaj produktov - práca s databázouVýhody:- motivujúce finanné ohodnotenie a jedinený bonusový systém- prepracovaný školiaci a rozvojový program- silná materiálna podpora spolonosti a iné benefity...

 • Company DM Notrereality, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výhody:výšku mzdy ovplyvuje poet zrealizovaných obchodov...

 • Company Finexpert Group SR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme do nášho tímu šikovných a talentovaných udí, ktorí dokáu na úrovni komunikova s našimi klientmi a kolegami v tíme. Budeš sa stara o rozvoj a rast svojho obchodného tímu vo zverenom regióne. (vedieš porady, školenia tímu a realizuješ výberové pohovory)Budeš pomáha svojim manaérom a obchodníkom pri napaní ich úloh a cieov.Môeš sa venova aj vlastným klientom a tak by maximálne efektívny. Tvoj a náš cie je spokojný klient s našimi slubami a prístupom.Pripravili sme pre Teba kvalitné vzdelávanie, softwarové riešenia, online obchod, a motivanú kariéru s mnostvom výhod.Pridaj sa do tímu a buduj svoju kariéru profesionála na finannom trhu.Svojou prácou môeš v kariére postúpi a sta sa regionálnym riaditeom.Výhody:-Prepracovaná a motivaná kariéra s monosou kariérneho rastu-Vzdelávanie odborní...

 • Company Finexpert Group SR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme do nášho tímu šikovných a talentovaných udí, ktorí dokáu na úrovni komunikova s našimi klientmi a kolegami v tíme. Budeš sa stara o rozvoj a rast svojho obchodného tímu vo zverenom regióne. (vedieš porady, školenia tímu a realizuješ výberové pohovory)Budeš pomáha svojim manaérom a obchodníkom pri napaní ich úloh a cieov.Môeš sa venova aj vlastným klientom a tak by maximálne efektívny. Tvoj a náš cie je spokojný klient s našimi slubami a prístupom.Pripravili sme pre Teba kvalitné vzdelávanie, softwarové riešenia, online obchod, a motivanú kariéru s mnostvom výhod.Pridaj sa do tímu a buduj svoju kariéru profesionála na finannom trhu.Svojou prácou môeš v kariére postúpi a sta sa regionálnym riaditeom.Výhody:-Prepracovaná a motivaná kariéra s monosou kariérneho rastu-Vzdelávanie odborní...

 • Company Finexpert Group SR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme do nášho tímu šikovných a talentovaných udí, ktorí dokáu na úrovni komunikova s našimi klientmi a kolegami v tíme. Budeš sa stara o klientov v regióne kde pôsobíš. Základom práce je spracovanie a analýza informácii od klienta na základe ktorých pripravíš podrobný finanný plán a klientom ho pomôeš realizova.Tvoj a náš cie je spokojný klient s našimi slubami a prístupom.Pripravili sme pre Teba kvalitné vzdelávanie, softwarové riešenia, online obchod, a motivanú kariéru s mnostvom výhod.Pridaj sa do tímu a buduj svoju kariéru profesionála na finannom trhu.Po zapracovaní môeš ís kariérou Experta alebo sa sta manaérom.Výhody:Prepracovaná a motivaná kariéraVzdelávanie odborníkmi a profesionálmi na trhuVýplatný termín 3x v mesiaci bez finanného stropu Zapracovanie a podpora od skúseného m...

 • Company Finexpert Group SR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme do nášho tímu šikovných a talentovaných udí, ktorí dokáu na úrovni komunikova s našimi klientmi a kolegami v tíme. Budeš sa stara o rozvoj a rast svojho obchodného tímu vo zverenom regióne. (vedieš porady, školenia tímu a realizuješ výberové pohovory)Budeš pomáha svojim manaérom a obchodníkom pri napaní ich úloh a cieov.Môeš sa venova aj vlastným klientom a tak by maximálne efektívny. Tvoj a náš cie je spokojný klient s našimi slubami a prístupom.Pripravili sme pre Teba kvalitné vzdelávanie, softwarové riešenia, online obchod, a motivanú kariéru s mnostvom výhod.Pridaj sa do tímu a buduj svoju kariéru profesionála na finannom trhu.Svojou prácou môeš v kariére postúpi a sta sa regionálnym riaditeom.Výhody:-Prepracovaná a motivaná kariéra s monosou kariérneho rastu-Vzdelávanie odborní...

 • Company Finexpert Group SR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme do nášho tímu šikovných a talentovaných udí, ktorí dokáu na úrovni komunikova s našimi klientmi a kolegami v tíme. Budeš sa stara o rozvoj a rast svojho obchodného tímu vo zverenom regióne. (vedieš porady, školenia tímu a realizuješ výberové pohovory)Budeš pomáha svojim obchodníkom pri napaní ich úloh a cieov.Môeš sa venova aj vlastným klientom a tak by maximálne efektívny. Tvoj a náš cie je spokojný klient s našimi slubami a prístupom.Pripravili sme pre Teba kvalitné vzdelávanie, softwarové riešenia, online obchod, a motivanú kariéru s mnostvom výhod.Pridaj sa do tímu a buduj svoju kariéru profesionála na finannom trhu.Svojou prácou môeš v kariére postúpi a sta sa oblastným alebo regionálnym riaditeom.Výhody:-Prepracovaná a motivaná kariéra s monosou kariérneho rastu-Vzdelávanie od...

 • Company Finexpert Group SR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme do nášho tímu šikovných a talentovaných udí, ktorí dokáu na úrovni komunikova s našimi klientmi a kolegami v tíme. Budeš sa stara o klientov v regióne kde pôsobíš. Základom práce je spracovanie a analýza informácii od klienta na základe ktorých pripravíš podrobný finanný plán a klientom ho pomôeš realizova.Tvoj a náš cie je spokojný klient s našimi slubami a prístupom.Pripravili sme pre Teba kvalitné vzdelávanie, softwarové riešenia, online obchod, a motivanú kariéru s mnostvom výhod.Pridaj sa do tímu a buduj svoju kariéru profesionála na finannom trhu.Po zapracovaní môeš ís kariérou Experta alebo sa sta manaérom.Výhody:Prepracovaná a motivaná kariéraVzdelávanie odborníkmi a profesionálmi na trhuVýplatný termín 3x v mesiaci bez finanného stropu Zapracovanie a podpora od skúseného m...

 • Company Finexpert Group SR s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Hadáme do nášho tímu šikovných a talentovaných udí, ktorí dokáu na úrovni komunikova s našimi klientmi a kolegami v tíme. Budeš sa stara o rozvoj a rast svojho obchodného tímu vo zverenom regióne. (vedieš porady, školenia tímu a realizuješ výberové pohovory)Budeš pomáha svojim manaérom a obchodníkom pri napaní ich úloh a cieov.Môeš sa venova aj vlastným klientom a tak by maximálne efektívny. Tvoj a náš cie je spokojný klient s našimi slubami a prístupom.Pripravili sme pre Teba kvalitné vzdelávanie, softwarové riešenia, online obchod, a motivanú kariéru s mnostvom výhod.Pridaj sa do tímu a buduj svoju kariéru profesionála na finannom trhu.Svojou prácou môeš v kariére postúpi a sta sa regionálnym riaditeom.Výhody:-Prepracovaná a motivaná kariéra s monosou kariérneho rastu-Vzdelávanie odborní...

 • Company AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Práca na poboke,- starostlivos o existujúcich klientov, vyhadávanie nových klientov,- komplexná správa osobných financií - poistenie ivota, majetku, investície, sporenia, dôchodky, - príprava a vypracovanie návrhov pre klientov,- spracovanie príslušnej agendy,- vedenie pridelenej administratívy,- dodriavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky....

 • Company AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práca na poboke,- starostlivos o existujúcich klientov, vyhadávanie nových klientov,- komplexná správa osobných financií - poistenie ivota, majetku, investície, sporenia, dôchodky, - príprava a vypracovanie návrhov pre klientov,- spracovanie príslušnej agendy,- vedenie pridelenej administratívy,- dodriavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky....

 • Company AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práca na poboke,- starostlivos o existujúcich klientov, vyhadávanie nových klientov,- komplexná správa osobných financií - poistenie ivota, majetku, investície, sporenia, dôchodky, - príprava a vypracovanie návrhov pre klientov,- spracovanie príslušnej agendy,- vedenie pridelenej administratívy,- dodriavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky....

 • Company AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práca na poboke,- starostlivos o existujúcich klientov, vyhadávanie nových klientov,- komplexná správa osobných financií - poistenie ivota, majetku, investície, sporenia, dôchodky, - príprava a vypracovanie návrhov pre klientov,- spracovanie príslušnej agendy,- vedenie pridelenej administratívy,- dodriavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky....

 • Company Tatiana Ortutayová in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Práca v spolonosti s 25 ronou históriou na Slovensku. Pravidelné školenia zadarmo, bonusy, cieové prémie, flexibilný pracovný as. Široké portfólio produktov. Nadštandardné odmeovanie. Monos pracova aj popri zamestnaní. Bezkonkurenné produkty.Výhody:Práca v spolonosti s 25 ronou históriu na Slovensku. Pravidelné školenia zadarmo, bonusy, cieové prémie, flexibilný pracovný as. Široké portfólio produktov. Nadštandardné odmeovanie. Monos pracova aj popri zamestnaní....

 • Company Mária Sochovičová in Rad
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Bojíš sa, e nenájdeš príleitosti?Príleitos karierneho rastu je tu pre teba. Dávame príleitos tým o si chcú splni svoje sny v o najkratšom aseObavas sa e nemáš vzdelanie?Do vzdelania pre teba investujeme hodnotu a do výšky 30 tisíc EURNeobávaj sa príd sa o tom porozpráva!Vyuívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti nieo výraz cross-selling?Rád komunikuješ s umi a vieš im navrhnú tie správne riešenia?Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisova, a.s. hadá do tímu skúseného finanného konzultanta - špecialistu pre správu kmea.Ak sa staneš súasou tímu Elitnej siete tvojou náplou práce bude:poskytovanie starostlivosti o zverených klientovdojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincamiaktívne oslovovanie zverených a nových klientovpodávanie informácii klientom o...

 • Company Matúš Valovič in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Kontrola,- spracovanie iadostí,- práca s PC (Word, Excel),- riadenie a vedenie udí,- vybavovanie klientských zloiek,- komunikácia s umi.Výhody:- Bez skúšobnej doby,- zvýšenie príjmu u po 2 mesiacoch,- mladý dynamický kolektív,- pruný pracovný as,- teambuildingové akcie,- monos pracova na hlavnú pracovnú innos, prípadne si privyrobi popri práci alebo škole,- pozícia je vhodná aj pre udí bez skúseností....

 • Company Iveta Weisenpacherová in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Kontaktovanie a následná komunikácia s klientom.Práca s databázami. Poradenstvo a starostlivos na základe analýzy potrieb klienta.Konzultaná innos a uzatváranie zmlúv pre Allianz SP.Výhody:- Plat sa skladá z fixnej a pohyblivej zloky,- bezplatný systém vzdelávania, vzdelávací proces ukonený certifikáciou,- práca aj v oblasti bankových produktov,- monos kariérneho rastu....

 • Company Nikola Vargová in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Klientsky pracovník v agentúrnej kancelárií Ak nechceš len bezducho chodi do roboty, ale pracova na svojom vlastnom biznise, prí medzi nás!!!Mám pre Teba ponuku, ktorá sa neodmieta a Tebe staí len opusti svoju komfortnú zónu.Ak máš chu pracova a alej rás staí ak sa mi ozveš mailom alebo telefonicky Nápl práce:- starostlivos o klientov- identifikácia potrieb klienta, nájdenie najlepšieho riešenia a jeho prezentácia- servis klientaVýhody:- flexibilný pracovný as- individuálny prístup- bezplatný a prepracovaný systém vzdelávania- monos kariérne rás u poas prvého roka- práca v stabilnej spolonosti- podpora profesionálneho a osobného rozvoja- kvartálne bonusy a do 1222€- príspevok na výpotovú techniku- nadštandardné platové ohodnoteniePoiadavky:- stredoškolské vzdelanie ukonené maturitou...

 • Company FinFactory SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie informácií o finanných produktoch a ich následné zabezpeenie klientom prostredníctvom Multikanálového sprostredkovatea....

 • Company FinFactory SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie informácií o finanných produktoch a ich následné zabezpeenie klientom prostredníctvom Multikanálového sprostredkovatea....

 • Company Jana Pribylincová in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Aktívne vyhadávanie.- Oslovovanie zákazníkov.- Dojednávanie zmluvných podmienok.- Uzatváranie zmlúv.- Konzultácie so zákazníkom.- Príprava zadaní pre manaéra.- Prezentácia a odovzdanie produktu.- Aktívna spolupráca, oho výsledkom je spokojný zákazník.Výhody:Monos nadštandardného zárobku, školenia, firemné akcie, atraktívne ceny, kariérny rast....

 • Company Anna Jakubková in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Telefonovanie, starostlivos o klientov, administratíva, uzatváranie zmlúv, poradenstvo.Výhody:Monos kariérne rás, finanná podpora a na 3 roky, bezplatné zaškolenie, mesaný fix....

 • Company Iveta Weisenpacherová in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Kontaktovanie a následná komunikácia s klientom.Práca s databázami. Poradenstvo a starostlivos na základe analýzy potrieb klienta.Konzultaná innos a uzatváranie zmlúv pre Allianz SP.Výhody:Plat sa skladá z fixnej a pohyblivej zlokybezplatný systém vzdelávania, vzdelávací proces ukonený certifikácioupráca aj v oblasti bankových produktovmonos kariérneho rastu...

 • Company Marek Jurica in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  REPREZENTANTo budeš robi: pracova s klientom a rieši to, o ti povie, e rieši chce.kto bude tvoj klient: lovek s mesaným príjmom.o ti to prinesie: € a dobrý pocit, e si niekomu pomohol.o poadujem: seriózne profesionálne vystupovanie.o nebudeš robi: chodi "po uoch".o ti viem ponúknu: okrem firemných benefitov najvyšší hodinovýpríjem, aký si kedy mal.BUDÚCI VEDÚCI:o budeš robi: rozpráva sa s umi o Projekte.kto bude tvoj klient: nespokojný lovek a ten, ktorý má ambície.o ti to prinesie: € a manaérsky sebarozvoj.o poadujem: ctiiadostivos a dlhodobé myslenie.o nebudeš robi: presvieda udí vo svojom okolí.o ti viem ponúknu: okrem firemných benefitov najvyšší hodinovýpríjem, aký si kedy mal.Výhody:práca vemi vhodná najmä pre tzv. mileniálovflexibilný pracovný askonferenicie hradené firmouvedenie, d...

 • Company Ing. Alena Jánošíková in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Finanné sprostredkovanie produktov spolonosti na DIVýhody:Stabilita úspešného medzinárodného koncernu, monos kariérneho rastu, motivané osobné ohodnotenie, odborné vzdelávanie, atraktívne osobné odmeny....

 • Company JUDr. Alena Nguyenová - Poradenstvo pre každého in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - oslovovanie klientov, prezentácia poistných produktov,- telefonický kontakt s klientmi na dennej báze,- uzatváranie zmlúv ivotného a neivotného poistenia,- poskytovanie sluieb v oblasti hypotekárnych a spotrebných úverov,- servis a poradenstvo pre klientov,- administratívne práce....

 • Company JUDr. Alena Nguyenová - Poradenstvo pre každého in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - oslovovanie klientov na dennej báze, prezentácia poistných produktov- predkladanie ponúk na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finannej sluby- uzatváranie zmlúv ivotného a neivotného poistenia- poskytovanie informácií o slubách v oblasti úverov- servis a poradenstvo pre klientov, poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúaní klientovi na úely uzavretia, zmeny alebo ukonenia zmluvy o poskytnutí finannej slubyVýhody:- bezplatné vzdelávanie- flexibilný pracovný as- monos kariérneho rastu- zaujímavé finanné ohodnotenie- nadštandardné odmeovanie...

 • Company JUDr. Alena Nguyenová - Poradenstvo pre každého in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - oslovovanie klientov na dennej báze, prezentácia poistných produktov- predkladanie ponúk na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finannej sluby- uzatváranie zmlúv ivotného a neivotného poistenia- poskytovanie informácií o slubách v oblasti úverov- servis a poradenstvo pre klientov, poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúaní klientovi na úely uzavretia, zmeny alebo ukonenia zmluvy o poskytnutí finannej slubyVýhody:- bezplatné vzdelávanie- flexibilný pracovný as- monos kariérneho rastu- zaujímavé finanné ohodnotenie...

 • Company AUTOALLES, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ponúka klientom úvery, poistenie, administratívne sluby, vybavovanie telefonátov a iné administratívne sluby. Práca je priamo na našej prevádzke, nejde o ponúkanie úverov neznámym osobám, ale priamo klientom, ktorí úvery iadajú. Nutná je základná znalos problematiky poisovníctva a finanníctva, prax v odbore vítaná. Odmeovanie je závislé od predaja a výsledkov.Výhody:Kariérny rast, stabilné miesto, odmeovanie prémie, pracuje sa dlhý a krátky týde. 2 dni práca 3 dni vono a naopak....

 • Company Andrej Grznár in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytovanie kvalitného poistného poradenstva.Analýza potrieb klienta a navrhnutie najoptimálnejšieho riešenia.Starostlivos o klienta, pravidelné udriavanie kontaktu, získavanie dobrých referencií a odporúaní.Vyhadávanie nových klientov a uzatváranie poistných zmlúv.Výhody:Kvartálne bonusyRoné bonusyBezplatné vzdelávanieKariérny rast...

 • Company Dell s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Príprava analýz pre najvyšších riadiacich pracovníkov v obchodnej organizácii, ktorá analyzuje výkonnos celosvetových serverov, úloných a sieových podnikov. Príprava materiálov pre pravidelné stretnutia vedúcich pracovníkov a diskusie o výkonnosti podnikania. Identifikácia hlavných impulzov dynamiky podnikania, odhad budúcich trendov výnosov a ziskovosti a analýza celosvetových trhov so servermi, storage a sieami. Konsolidácia prognóz a kúových obchodných metrík vo všetkých regiónoch a segmentoch predaja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Financial and investment advisers Edit filters