Jobmonitor. Search results for Clearing and forwarding agents

11 Jobs found

Used filters:
 • Clearing and forwarding agentsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company DE CLERCQ Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - prijímanie, spracovanie a zadávanie objednávok od zákazníkov do firemného systému- zabezpeovanie rezervácií nakládok a vykládok prepráv- poskytovanie aktuálnych informácií zákazníkom o stave prepravných objednávok- poskytovanie spätnej väzby po realizácii objednávok- spolupráca s oddelením plánovania, dispeingu a fakturácie- kontrola prepravných dokladov, príprava podkladov pre fakturáciu- denná komunikácia v anglickom jazyku- pracovný as 8:30 - 17:00Výhody:- nadštandardné platobné podmienky- príjemný kolektív s rodinnou atmosférou- plné zaškolenie pri nástupe- stabilná medzinárodná prepravná spolonos s dlhoronou históriou- stravné plne hradené zamestnávateom- roné navyšovanie mzdy o infláciu...

 • Company Almo Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  aute, do nášho > mladého < tímu hadáme kolegu / kolegyu na pozíciuDispeer kamiónovej dopravy so znalosou AJ alebo NJ na komunikanej úrovni. Znalos ukrajininy je výhodou.Nápl práce v skratke = organizujete pridelené vozidlá.=Koordinácia vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy=Komunikácia s dopravcami a partnermi, vyjednávanie prepravných podmienok, cenotvorba a príprava zmlúv.=Spracovanie agendy súvisiacej s prepravou, koordinácia a kontrola plnenia objednávok.=Administrácia a kontrola aktuálnosti dokladov a certifikátov a zadávanie dát do systému, evidencia údajov o vykonaných jazdách.=Operatívne riešenie zmien a reklamácií.=Riadenie a koordinácia práce vodiov, stanovovanie optimálnych trás vozidiel a harmonogramu nakladania a vykladania prepravovaného tovaru.=Monitorovanie polohy prepravný...

 • Company RadkaNET, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Vyhadávanie obchodných ponúk na prepravy v databázach• Telefonická a mailová komunikácia so zákazníkom a dopravcom /tuzemsko aj zahraniie/• Vystavovanie objednávok na prepravu• Prehad a kontrola týdenných obratov• Kontrola úhrad faktúr po splatnosti za vykonané prepravy• Zodpovednos za profitabilitu jednotlivých prepráv• Dojednanie podmienok s dopravcami• Vystavenie objednávky na dopravcu• Vedenie evidencie prepráv• Monitorovanie pohybu zásielok a aktuálneho stavu prepravyVýhody:ivotopisy iadame posla na uvedenú mailovú adresu. Kontaktova budeme iba vybraných uchádzaov, ktorí spajú poiadavky pre daný výkon práce....

 • Company Freight consulting SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Organizácia vnútroštátne a medzinárodnej dopravyRealizácia medzinárodných prepráv v rámci EU aj mimo EURiešenie celovozových zásielok, zbernej sluby,Práca s CMR , AETR, ATP, ADR, TIR, INCOTERMSAdministratívna innos pri objednávaní preprav, cenotvorbe a fakturáciiKomunikácia s dopravnými/ zasielateskými spolonosamiVyaovanie zmluvných dopravcovHadanie prepravného riešenia pre klientov rôznych odvetvíMonitorovanie zásielok a poskytovanie informácií klientomZapájanie sa do cenových ponúk/ dlhodobých projektov/ tendrovRozvoj oddelenia cestnej dopravyOrganizácia nadmerných a nadrozmerných nákladovPráca s dopravnými databankamiPlánovanie distribúcie zásielok...

 • Company SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - zabezpeenie celého procesu námornej prepravy pre celokontajnerové- FCL a kusové zásielky – LCL- riešenie, koordinácia a realizácia projektov pre konvennú námornú dopravu- koordinácia inností jednotlivých náväznosti multimodálnych prepráv- spracovanie objednávok námornej prepravy- príprava podkladov na fakturáciu- marketingová a obchodná innos so zákazníkmiVýhody:K základnej mzde: osobné ohodnotenie, mesané odmeny poda hospodárskeho výsledku strediska.Monos predi pracovný pomer na neuritý as....

 • Company Stavebná mechanizácia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Koordinácia vnútroštátnych a medzinárodných prepráv- Nakupovanie prepravy, dopyty, vyhodnocovanie ponúk a výber prepravných a špediných spoloností- Riešenie celovozových zásielok zbernej sluby- Vytváranie cenových návrhov, bezprostredný kontakt so zákazníkmi - Denný telefonický, prípadne osobný kontakt so zákazníkmi v cudzom jazyku, udriavanie obchodných vzahov, rozširovanie portfólia zákazníkov/dodávateov- Monitorovanie polohy prepravných vozidiel, komunikácia s vodimi- Sledovanie a plnenie poiadavok zákazníka/dodávatea- Podieanie sa na plnení obchodného plánu oddelenia- Vedenie obchodnej administratívyVýhody:- motivujúce finanné ohodnotenie vrátane cieových odmien a benefitov- systém trvalého vzdelávania, perspektíva profesionálneho a odborného rastu- práca v stabilnej spolono...

 • Company STAVMATIC EU s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Sprostredkovanie prepráv v medzinárodnej špedícii.Výhody:Základná zloka mzdy provízie....

 • Company SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Správa dovozných procesov import a export; - podávanie colných vyhlásení; - evidencia dokumentov colnej deklarácie; - reporting; - komunikácia s colným úradom; - komunikácia s ostatnými oddeleniami spolonosti.Výhody:- 13. a 14. plat- výkonnostné bonusy- preplácané nadasy- príspevok na dopravu na základe vzdialenosti, max. 120,- EUR brutto mesane- 13. a 14. plat- zabezpeené ubytovanie- bohatý benefitný program - obedy zdarma...

 • Company SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - riadenie chodu strediska zasielatestva a logistiky- zabezpeovanie poskytovania prepravných sluieb (cestné, námorné) vyplývajúcich zuzatvorených zmlúv a globálnych kontraktov,- vystavovanie a prijímanie objednávok na prepravu,- príprava podkladov na fakturáciu za poskytnuté prepravy,- akviziná innosVýhody:K základnej mzde: osobné ohodnotenie, mesané odmeny poda hospodárskeho výsledku strediska.Monos predi pracovný pomer na neuritý as....

 • Company ADK logistic, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Špediná innos, obchodná innos- Komunikácia a spolupráca so zákazníkmi a dopravcami- Spracovanie objednávok- Tvorba cenových ponúk a dojednávanie prepravných podmienok- Zodpovednos za plynulý priebeh realizovaných prepráv- Vyhadávanie obchodných príleitostíVýhody:- celková mzda pozostáva zo základu osobné odmeny a provízie z uzatvorených obchodov 800€ - 1200€ - k základnému platu osobné odmeny a provízie z uzatvorených obchodov- zázemie stabilnej spolonosti- zaujímavé platové ohodnotenie a odmeovací systém- monos osobného rozvoja a rastu- príjemný kolektív kolegov- telefón aj na súkromné úely- stravné lístky...

 • Company ALL BIZ EU, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - vyaovanie vlastných vozidiel- naceovanie prepráv- komunikácia s odberatemi a dodávatemi- vyhadávanie nových zákazníkov a vhodných dopravcov- spracovávanie objednávok, organizovanie prepravy, monitorovanie polohy prepravných vozidiel, komunikácia s vodimi - spracovávanie štatistík a hlásení- identifikácia moností zlepšovania kvality sluieb a procesovZamestnanecké výhody, benefity :- práca v profesionálnom tíme v stabilnej spolonosti- stravné lístky plne hradené zamestnávateom- zaujímavé finanné ohodnotenie- monos kariérneho rastuMzda : 800-1500 EUR/ mesiacVýška mzdy sa odvíja od skúseností uchádzaaPRAX V OBORE MIN. 2 ROKY NUTNÁ!...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Clearing and forwarding agents Edit filters